Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Cyfryzacja lotnictwa – motywem przewodnim polskiego przywództwa w grupie A6

Zakończyło się dwuletnie przewodnictwo prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w grupie A6, zrzeszającej największe europejskie instytucje żeglugi powietrznej. Prezes Janusz Janiszewski objął tę funkcję tuż przed wybuchem pandemii koronawirusa i związanym z nią gigantycznym kryzysem w lotnictwie. Mimo to, był to czas intensywnego rozwoju branży pod względem cyfryzacji i budowy Jednolitego Europejskiego Nieba.

Zdaniem prezesa PAŻP, Janusza Janiszewskiego, wśród najważniejszych osiągnięć sojuszu A6 w ciągu ostatnich dwóch lat była wspólna praca badawczo-rozwojowa i wdrożeniowa w ramach inicjatywy SESAR na rzecz budowy Jednolitego Europejskiego Nieba, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, rozwój technologiczny, w tym praca nad nowymi technologiami i cyfryzacją przestrzeni powietrznej. Udało się też poszerzyć grono A6 o Skyguide jako członka indywidualnego, oraz pozyskać DFS do europejskiego partnerstwa na rzecz wdrożenia nowych technologii w ruchu lotniczym.

Cieszę się, że w ramach Aliansu A6 rozwijamy współpracę w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej i partnerstwo na rzecz innowacyjnych rozwiązań, nowego cyfrowego nieba. Mam ogromną satysfakcję, że wspólnie wspieramy inicjatywy, które pozytywnie wpływają na środowisko naturalne. Wierzę, że w tym roku, pod przewodnictwem ENAIRE, będziemy kontynuować i rozwijać te działania – powiedział prezes Janiszewski. Z początkiem 2022 roku przywództwo objął Ángel Luis Arias Serrano. Dyrektor Generalny hiszpańskiej agencji żeglugi powietrznej zapowiedział, że wśród priorytetów i celów na 2022 r. są dalszy rozwój działań badawczo-rozwojowych, wdrożenie programu SESAR i uczestnictwo w kluczowych projektach digitalizacyjnych.

Dwuletnie przewodzenie grupie A6 było dla mnie ogromnym zaszczytem. Gratulacje należą się jednak nam wszystkim, że mimo trudności i kryzysu wywołanego pandemią tak wiele udało się wspólnie osiągnąć – podkreślił na koniec swej kadencji przewodniczącego grupy A6, Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Grupa A6 powstała w celu koordynacji prac badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych głównych dostawców służb żeglugi powietrznej w programie SESAR (Single European Sky ATM Research) oraz w pilotowaniu kluczowych i strategicznych obszarów lotnictwa w Europie. Więcej informacji o A6 dostępnych jest na stronie a6alliance.net. Zachęcamy także do śledzenia sojuszu A6 w social mediach: Twitter oraz LinkedIn.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...