Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Czarna lista przewoźników

Komisja nakłada zakaz wykonywania wszystkich operacji na kolejnego ukraińskiego przewoźnika (Ukraine Cargo Airways) oraz kongijskie linie lotnicze Hewa Bora Airways. Jednocześnie Komisja monitoruje postęp działań korygujących prowadzonych przez takich przewoźników jak irański Mahan Air, TAAG Angola Airlines oraz wszystkich przewoźników indonezyjskich, którzy na obecnym etapie wciąż znajdują się na liście.Nowy wykaz zastępuje poprzedni i jest już dostępny na stronie internetowej Komisji http://ec.europa.eu/transport/air-ban

W wyniku aktualizacji, na liście znalazł się trzeci już, po Volare i Ukrainian Mediterranean Airlines, ukraiński przewoźnik Ukraine Cargo Airways. Tym samym Komisja wysyła zdecydowany sygnał władzom Ukrainy z prośbą o poprawę skuteczności wdrażania standardów bezpieczeństwa.Kongijski przewoźnik Hewa Bora, któremu wcześniej, na mocy nieobowiązującego już porozumienia, zezwolono na wykonywanie przewozów jednym statkiem powietrznym, został obecnie objęty całkowitym zakazem wykonywania działalności. Podobnie stało się w przypadku pozostałych przewoźników, którym wydano zezwolenia w Demokratycznej Republice Konga od momentu ogłoszenia pierwszej wspólnotowej listy w marcu 2006 r.Komisja docenia starania podjęte przez przewoźnika TAAG Angola Airlines i organy sprawujące nad nim nadzór, podkreśla jednak, że nadal istnieją poważne nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa, które należy usunąć by TAAG został zdjęty z listy.Komisja zamierza dokładnie zbadać przedstawioną przez Mahan Air dokumentację oraz zorganizować wizytę w Iranie w celu weryfikacji wyników podjętych przez przewoźnika działań korygujących zanim zdecyduje się na usunięcie go z listy.Po wysłuchaniu przedstawicieli Garuda Indonesia, Komisja wspólnie z Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, złożonym z ekspertów państw członkowskich, stwierdziła, że postępy, jakie przewoźnik poczynił we wdrażaniu działań korygujących nie są jeszcze wystarczające. Ponadto władze Indonezji nadal nie wykazały dowodów zakończenia działań korygujących. Do tego czasu, a także do momentu zakończenia działań zaradczych prowadzonych przez przewoźnika Garuda i pozostałych, żaden z indonezyjskich przewoźników nie zostanie usunięty z listy.Cubana de Aviacion z Kuby i Islands Development Company z Seszeli, które wraz z organami nadzorującymi szybko i skutecznie zareagowały na problemy bezpieczeństwa zdołały uniknąć umieszczenia ich na liście, pozostają jednak pod stałą obserwacją.Obecnie komisyjny wykaz obejmuje wszystkich przewoźników z Gwinei Równikowej, Indonezji, Republiki Kirgiskiej, Liberii, Sierra Leone, Suazi oraz Demokratycznej Republiki Konga. Zakazem działania w Unii Europejskiej objęto także 9 innych indywidualnych przewoźników lotniczych.źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego


Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...