Czasowe wstrzymanie procesów rekrutacji na kurs dla kandydatów na Kontrolerów Ruchu Lotniczego

Czasowe wstrzymanie procesów rekrutacji na kurs dla kandydatów na Kontrolerów Ruchu Lotniczego

Zaistniała sytuacja pandemii oraz towarzyszące jej skutki w gwałtowny sposób wpłynęły na liczbę obsługiwanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej operacji lotniczych oraz zmniejszyły aktualne zapotrzebowanie na personel operacyjny. Analiza liczby pracujących w PAŻP Kontrolerów Ruchu Lotniczego oraz praktykantów znajdujących się w procesie szkolenia, przy uwzględnieniu prognoz dotyczących wzrostu ruchu lotniczego w szerszym kontekście czasowym, skłoniły PAŻP do podjęcia decyzji o czasowym wstrzymaniu procesów rekrutacji na kurs dla kandydatów na Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

Plany, stworzone w oparciu o aktualne analizy, zakładają, że nabory nie będą realizowane do 2024 roku. Jednocześnie została podjęta decyzja o anulacji naboru na kurs, który ze względu na pandemię został wstrzymany. Wszyscy kandydaci uczestniczący w w/w procesie otrzymają drogą mailową stosowną informację w tym zakresie.