Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:
kontrola ruchu lotniczego

Czasowe wstrzymanie procesów rekrutacji na kurs dla kandydatów na Kontrolerów Ruchu Lotniczego

Zaistniała sytuacja pandemii oraz towarzyszące jej skutki w gwałtowny sposób wpłynęły na liczbę obsługiwanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej operacji lotniczych oraz zmniejszyły aktualne zapotrzebowanie na personel operacyjny. Analiza liczby pracujących w PAŻP Kontrolerów Ruchu Lotniczego oraz praktykantów znajdujących się w procesie szkolenia, przy uwzględnieniu prognoz dotyczących wzrostu ruchu lotniczego w szerszym kontekście czasowym, skłoniły PAŻP do podjęcia decyzji o czasowym wstrzymaniu procesów rekrutacji na kurs dla kandydatów na Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

Plany, stworzone w oparciu o aktualne analizy, zakładają, że nabory nie będą realizowane do 2024 roku. Jednocześnie została podjęta decyzja o anulacji naboru na kurs, który ze względu na pandemię został wstrzymany. Wszyscy kandydaci uczestniczący w w/w procesie otrzymają drogą mailową stosowną informację w tym zakresie.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...