Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Dobre dla Polski prognozy Eurocontrol

W ostatnich miesiącach europejskie lotnicze przewozy pasażerskich boleśnie odczuły wpływ kryzysu gospodarczego i finansowego o zasięgu ogólnoświatowym. Skutkiem kryzysu jest wyraźny spadek ruchu lotniczego w sezonie zimowym 2008/2009. Wg analityków Eurocontrol skutki kryzysu w sezonie letnim 2009 r. będą również dotkliwe.

Po sześciu latach wzrostu europejskich lotniczych przewozów pasażerskich o przeciętnej rocznej stopie 3% i zerowym wzroście odnotowanym w 2008 r., w grudniu ubiegłego roku Eurocontrol przewidywał na rok 2009 spadek liczby lotów w Europie o 3,1 procent.

Wariant pesymistyczny mówił o 4,9 procentowym spadku. Wariant optymistyczny zakładał spadek jedynie o 1,3 procenta. Analitycy Eurocontrol przyjęli na potrzeby prognozy, scenariusz zerowego wzrostu gospodarczego w UE.Korzystniejsza dla Polski, krótkoterminowa prognoza z 25 lutego nie zawiera optymistycznego przesłania dla całego sektora transportu lotniczego w Europie. Przewiduje na 2009 rok spadek liczby lotów w Europie o 4,9 procent.

Wariant pesymistyczny mówi o 8,1 procentowym spadku. Wariant optymistyczny zakłada spadek o 1,4 procenta.

Spadkowa tendencja europejskiego ruchu lotniczego dała się zauważyć już w lipcu 2008 r. Jednak dopiero w październiku 2008 roku, miesięczne statystyki pokazały spadek o 1,8% wobec analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Według danych przedstawionych przez Eurocontrol, w listopadzie 2008 r. po raz pierwszy od 15 lat zaobserwowano spadek ruchu wśród tanich przewoźników, którzy obsłużyli w tym miesiącu 4 600 lotów, to jest o 6, 1% mniej niż w listopadzie 2007 r. Spadek w sektorze lotnictwa korporacyjnego w grudniu 2008 r. w stosunku do grudnia roku 2007 wyniósł 16%. Z końcem 2008 roku Eurocontrol odnotował spadek o 6,8 procent ruchu lotniczego. Spadek ruchu dotknął 80% europejskich portów lotniczych. Styczeń 2009 roku przyniósł pogorszenie sytuacji – spadek o 9,6 procent europejskiego ruchu lotniczego, co oznacza, że skutki kryzysu ekonomicznego są odczuwalne dla całego sektora transportu lotniczego w Europie.Analitycy Eurocontrol jako przyczynę obecnej kondycji sektora transportu lotniczego w Europie podają wysoki koszt podróży lotniczych. Bilety lotnicze podrożały w następstwie wzrostu cen paliwa. Niestety obecna cena biletów pozostaje około 10% wyższa niż rok temu, nawet po ostatnim spadku cen paliw. Wskaźniki wypełnienia ‘load factors’ nadal są niskie pomimo redukcji liczby połączeń w zimowym rozkładzie lotów.

‘Wszystkie te czynniki sugerują, że spadek ten nie będzie krótkotrwały i nie należy oczekiwać wzrostu ruchu jeszcze przed końcem 2009 roku.’ Prognoza ostrożnie zakłada powrót optymizmu i niewielki wzrost liczby lotów dopiero w listopadzie i grudniu bieżącego roku.Sytuacja w Polsce

Liczba operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej w okresie od 1 stycznia do 4 marca 2009 spadła o 9,7 procent.

Przez dziewięć tygodni 2009 roku w polskiej przestrzeni powietrznej odbyło się 84 779 operacji lotniczych. W analogicznym okresie ubiegłego roku tych operacji lotniczych w FIR Warszawa było o prawie 10 tysięcy więcej. (93 834).Na podst. materiałów Eurocontrol

Grzegorz Hlebowicz

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...