Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

DroneMap – sprawdź strefy zanim polecisz

Na stronie dronemap.pansa.pl udostępniliśmy mapę stref geograficznych, które zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/947/UE oraz wytycznymi nr 17/2023  Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego obowiązują Bezzałogowe Statki powietrzne. Mapa oprócz prezentowania stref wyświetla informacje o warunkach jakie w wybranej lokalizacji należy spełnić, aby można było wykonać lot dronem.

W celu uzyskania informacji o występujących strefach należy wyszukać pożądana lokalizację korzystając z wyszukiwarki lub wybierając i stawiając „pinezkę” dowolnym miejscu mapy. Alternatywną możliwością jest skorzystanie z geolokalizacji komputera lub telefonu.

DroneMap została wyposażona również w funkcjonalność ukazującą ograniczenia stref, w których znajduje się pilot BSP chcący wykonać lot. Kliknięcie na nazwę strefy, otwiera okno ze szczegółowymi informacjami o lokalnych ograniczeniach, ich znaczeniu i ocenie możliwości wykonania lotu. DroneMap podczas sprawdzania konfliktów bierze pod uwagę dane planowanej operacji BSP, takie jak wysokość w metrach nad poziomem gruntu (AGL), masę drona, typ i kategorię lotu, które wprowadzamy w menu danych lotu znajdującym się po prawej stronie ekranu.

Wprowadzenie prawidłowych parametrów takich jak wysokość lotu, masa drona, typ lotu pozwoli na sprawdzenie konfliktów z niektórymi strefami.

Sprawdzając strefy geograficzne musimy pamiętać, że struktury przestrzeni powietrznej są dynamiczne. Nowe strefy, mogą pojawić się w dowolnym miejscu i czasie. Na pilocie BSP spoczywa obowiązek zapoznania się z aktualnymi ograniczeniami. Bardzo ważne jest, że DroneMap podczas oceny sytuacji w przestrzeni powietrznej bierze pod uwagę jedynie bieżącą sytuację, aktualną w chwili sprawdzania stref.

Z tego powodu, jeśli operacja wykonywana jest w strefie geograficznej (np. DRA-R TR, DRA-P TS), która w tym momencie nie jest aktywna, pilot jest zobowiązywany do sprawdzenia czy wspomniana strefa nie zostanie aktywowana w planowanym czasie lotu. O aktywności w strefie informuje tabela aktywności zamieszczona w opisie strefy (godziny podane w czasie lokalnym).

Zgodnie z przykładem powyżej, ograniczenia strefy posiadającej kolor czerwony wykluczają lot BSP dla danego miejsca przy wprowadzonych parametrach lotu.

W przestrzeni powietrznej występują strefy ograniczone czasowo. W przypadku ich wystąpienia w aplikacji jest to pokazane w następujący sposób:

Mapa dostępna jest również z poziomu menu (DroneMap) sekcji Drony na stronie pansa.pl.

UWAGA!
Mapa ma charakter informacyjny i nie zwalnia użytkownika z obowiązku zapoznania się z wszystkimi dostępnymi depeszami NOTAM/AUP/UUP.

Aby uzyskać najnowsze informacje o aktywnościach wyłącznie stref TR, TS, D, MRT oraz R via NOTAM zadzwoń do AMC Polska +48 22 574 5733-35 podając numer strefy. W sprawie stref geograficznych prosimy o kontakt z Działem Operacji BSP pod numerem tel. +48 22 574 57 75.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...