Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Dronowa rewolucja w regionach Polski

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczyna kolejny etap wdrażania systemu koordynacji lotów dronów w polskiej przestrzeni powietrznej. Chęć współpracy przy tym projekcie zgłosiło blisko 20 gmin lub ich konsorcjów – rywalizację wygrały trzy grupy gmin i to właśnie one odegrają istotną rolę we wdrożeniu usługi „Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę”.

Spośród 18 gmin, do II etapu przystąpiło 8. Rywalizacja była na wysokim poziomie, Wśród laureatów są Gliwice wraz z gminami Pilchowice, Sośnicowice i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, gminy Lesznowola z Nadarzynem oraz gminy Lublin z Jastkowem.

Konkurs 3 obszary zakończył się wyłonieniem trzech zwycięskich konsorcjów gmin. Wybór nie był łatwy, ponieważ każdy z uczestników charakteryzował się wyjątkowymi możliwościami i zaangażowaniem. Ich determinacja i pomysłowość sprawiły, że podjęcie decyzji było niezwykle trudne – powiedział Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Janiszewski podkreślił, że gratuluje wszystkim gminom, a w szczególności tym, które ramię w ramię z PAŻP będą pisać nowe rozdziały dronowej rewolucji.

Konkurs odbył się w ramach usługi pn. „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę” realizowanej w ramach Projektu „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dzięki tej inicjatywie, gminy będą rozwijały się w nowoczesnym środowisku. Oprócz prestiżu związanego z uczestnictwem w innowacyjnym projekcie, mieszkańcy zyskają nową jakość pracy lokalnych służb, które wykorzystując wdrożone przez PAŻP środowisko zyskają narzędzia do sprawnego monitorowania i analizowani zanieczyszczenia powietrza, a w konsekwencji do redukcji CO2, kontrolowania sytuacji na drogach, sprawnego lokalizowania źródła ognia w czasie pożaru, czy szacowania strat wynikających z klęski żywiołowej. Bezcenna będzie natomiast możliwość realnego wpływu na kształtowanie się ruchu dronowego i rynku usług dronowych, które na całym świecie przeżywają swoistą rewolucję. Jeśli uda się ją przeprowadzić i w Polsce, pojawią się nowe możliwości i udogodnienia dla mieszkańców gmin – realne w niedalekiej przyszłości są bowiem dostawy paczek i dokumentów, transport medyczny, żywności, precyzyjne agrolotnictwo czy monitoring infrastruktury. Wszystko to będzie miało również wymiar marketingowy i znacząco wpłynie na wizerunek zwycięskich gmin. Staną się one bardziej atrakcyjne dla inwestorów, którzy rozwijając swoje wizje w tych miejscach, stworzą nowe miejsca pracy i równocześnie kolejne możliwości rozwoju wybranych regionów.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dziękuje wszystkim gminom, które zgłosiły się do konkursu i gratuluje zwycięzcom. To zaszczy móc realizować tak prestiżowy i nowatorski na skalę światową projekt z udziałem samorządów.

 

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...