Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:
Podpisanie listu intencyjnego przez PAŻP i Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

Drony będą wspierać służby medyczne w walce z koronawirusem

Właściciel pierwszego w Europie systemu do koordynacji lotów dronów oraz publiczny szpital działający na pierwszej linii walki z pandemią COVID-19 łączą siły w walce pandemią. W czwartek Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski oraz dyrektor Szpitala Klinicznego MSWiA prof. dr. n. med. Waldemar Wierzba podpisali list intencyjny ws. współpracy nad wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby transportu medycznego.

Jak podkreślają sygnatariusze listu obecna sytuacja związana z koronawirusem wymaga podjęcia skoordynowanych działań z wykorzystaniem dronów. „Zdając sobie sprawę, że w najbliższym czasie potrzeby służb publicznych w zakresie wykorzystania dronów mogą znacznie wykraczać poza standardowe, dotychczas wykorzystywane scenariusze lotów, koniecznym staje się przedsięwzięcie działań mających na celu praktyczne przetestowanie i docelowo wdrożenie nowych rozwiązań w pełni wykorzystujących potencjał narzędzia jakim są bezzałogowe statki powietrzne” – napisano w preambule listu.

Kryzys związany z koronawirusem i spowolnienie w naszej działalności operacyjnej potraktowaliśmy jako szansę na przeprowadzenie cyfrowej rewolucji w lotnictwie. PansaUTM to najbardziej zaawansowany w Europie systemem do koordynacji lotów dronów, który w Polsce już działa operacyjnie i z powodzeniem może być wykorzystywany do wsparcia służby zdrowia w walce z koronawirusem. Jesteśmy gotowi do działania i otwarci na współpracę – zapewnia Janusz Janiszewski, prezes PAŻP.

Ministerstwo Infrastruktury wspiera intensyfikację działań związanych z implementacją usług cyfrowych w obszarach transportu medycznego. Symbolem tych prac jest dzisiejsze podpisanie porozumienia o współpracy między PAŻP i Szpitalem Klinicznym MSWiA. To otwiera jeszcze szerzej drzwi do wykorzystania BSP w celu ratowania ludzkiego życia – powiedział Marcin Horała, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK.

Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski oraz dyrektor Szpitala Klinicznego MSWiA prof. dr. n. med. Waldemar Wierzba podpisali list intencyjny ws. współpracy nad wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby transportu medycznego.

Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski oraz dyrektor Szpitala Klinicznego MSWiA prof. dr. n. med. Waldemar Wierzba

Loty bezzałogowców stanowią doskonałe uzupełnienie opieki nad pacjentem na terenie RP oraz stanowią nową technologię medyczną, która powinna być rozwijana w najbliższym czasie – powiedział prof. dr. n. med. Waldemar Wierzba, dyrektor Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie.

System PANSA UTM to pierwszy w Europie funkcjonujący operacyjnie system do koordynacji ruchu bezzałogowych statków powietrznych. Dzięki systemowi możliwy był historyczny lot drona z próbkami COVID-19, jaki w kwietniu br. odbył się pomiędzy dwoma szpitalami w Warszawie.

Sukces testowego lotu medycznego z kwietnia br. prowokuje do zintensyfikowania działań pozwalających w pełni wykorzystać infrastrukturę cyfrową i usługi cyfrowe w transporcie medycznym, zaś podpisane dzisiaj porozumienie o współpracy między PAŻP i Szpitalem Klinicznym MSWiA jest tego widocznym symbolem. Stawiamy na zrównoważony rozwój obszaru dronowego. Przed nami etap intensywnych testów BSP na obszarze Metropolii GZM oraz czas wypracowywania dobrych praktyk współpracy między administracją, biznesem i nauką w myśl zasady, że synergia leży w grze zespołowej – mówi Małgorzata Darowska, pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. BSP oraz CEDD.

Pierwszy automatyczny lot testowy z próbkami COVID-19 pokazał, że Polska jest gotowa na drony w mieście, szczególnie te ratujące ludzkie życie. Mamy do tego odpowiednie przepisy, technologię oraz zaawansowany system do koordynacji lotów. W celu zapobiegnięcia sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu potrzebne jest jeszcze przeprowadzenie wielu scenariuszy na obszarach testowych, które pozwolą na wprowadzenie lotów automatycznych na stałe w infrastrukturę miast– mówi Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...