Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Drony w służbie bezpieczeństwa. PAŻP na konferencji w Szczecinie

Monitoring, pomiary, dostawa zaopatrzenia, patrolowanie – to tylko niektóre z zadań wykonywanych przez drony, mogące wzmocnić nasze bezpieczeństwo. O perspektywach rozwoju tej technologii dyskutowano podczas konferencji Security Forum Szczecin, gdzie w roli eksperta wystąpił przedstawiciel Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP) stają się narzędziem wykorzystywanym na co dzień zarówno przez służby mundurowe, jak i podmioty prywatne, do komercyjnej działalności. Obecnie, z dronów korzysta m.in. policja, z góry patrolując trasy i wyłapując piratów drogowych. Inne służby chętnie korzystają z nowych technologii do, na przykład, monitorowania stanu wody w rzekach. Dla Polski, dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii to nie tylko wzmocnienie bezpieczeństwa, ale też całkiem nowa branża gospodarki, warta miliardy złotych – niektóre przedsiębiorstwa już nastawiają się na transport wielokilogramowych przesyłek na duże odległości.

Rynek dronów rozwija się dynamicznie, jest zatem potrzeba wypracowania zasad, według których będzie on funkcjonował w bezpieczny sposób. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jako jedna z pierwszych na świecie, umożliwia bezpieczną integrację lotnictwa bezzałogowego z tradycyjnym lotnictwem załogowym. Mówił o tym w Szczecinie płk. rez. dr inż. Tomasz Gugała z PAŻP, podkreślając, że Agencja działa na rzecz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników polskiej przestrzeni powietrznej, a jej doświadczenia w obszarze U-space i praktyki lotów dronami oparte są na wieloletniej pracy operacyjnej i koncepcyjnej.

– Integracja konwencjonalnego ruchu lotniczego z lotami BSP, w tym dronów, to jeden z priorytetów PAŻP. Razem z Ministerstwem Infrastruktury oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego realizujemy wyjątkowy program usługi cyfrowej dla bezzałogowych statków powietrznych, który jest fundamentem szeroko pojętego transportu dronowego w Polsce. Kolejnym etapem jest uruchomienie nowatorskiego projektu pilotażowego na wdrożeniu usługi „Zaawansowanych lotów bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę”, do realizacji którego Agencja zaprasza jednostki samorządu terytorialnego” – mówił płk. rez. dr inż. Tomasz Gugała z PAŻP.

Konferencja Security Forum Szczecin (SFS) „Bezzałogowe systemy powietrzne dla wzmocnienia bezpieczeństwa infrastruktury miejskiej i przemysłowej” była poświęcona wykorzystaniu technologii dronowej na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli. Była to też okazja do wymiany doświadczeń i oczekiwań różnych podmiotów wdrażających w Polsce technologie BSP.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Marynarki Wojennej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Inspektoratu Weterynarii, Polskiej Żeglugi Morskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a także przedstawiciele branży ze Szczecina, Trójmiasta, Łodzi i Rzeszowa.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...