Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Druga rocznica działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Agencja została powołana na mocy Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1829).Polska Agencja Żeglugi Powietrznej legitymuje się wieloma certyfikatami m.in. jakości: ISO 9001 AIS, ISO 9001 i PN-N 18001, jak również certyfikatem PART 145 (na obsługę samolotu L-410 UVP-E Turbolet).Strategia PAŻP nadaje kierunek ku efektywnemu wypełnianiu zobowiązań ustawowych oraz systematycznemu wzmacnianiu pozycji Agencji na europejskim rynku usług żeglugi powietrznej. Utworzenie oraz rozwój sprawnego, efektywnego ekonomicznie i konkurencyjnego podmiotu w Europie, zapewniającego służby ruchu lotniczego zgodnie z wymaganiami prawa międzynarodowego i krajowego to obecny główny cel Agencji. Istotne jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego, zapewnianie doskonale wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz wysokiego poziomu jakości usług. Ważne jest również minimalizowanie opóźnień w ruchu lotniczym oraz utrzymanie efektywności kosztowej na akceptowalnym poziomie.
Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...