Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Eurocontrol uruchomił nową salę operacyjną Centralnego Biura Zarządzania Przepływem Ruchu Lotniczego.

Głównym zadaniem biura jest dostosowanie procedur kontroli ruchu powietrznego do stale wzrastającej liczby podróżujących samolotami pomiędzy miastami europejskimi, jak i między Europą a Stanami Zjednoczonymi.Dyrektor generalny Eurocontrol, Victor M. Aguado zamierza poprawić efektywność i ułatwić korzystanie z ruchu powietrznego już w następnej dekadzie. Podjęte działania uważa za kamień węgielny pod budowę Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.Sala oprecayjna posiada trzy ogromne ekrany przedstawiające pogodę na całym kontynencie europejskim, pełny ruch powietrzny nad Europą i loty nad północnym Atlantykiem.Eksperci podkreślają, że w Europie liczba lotów dziennie sięga 33 tysięcy i wzrasta o 5 proc. w każdym roku, co oznacza, że już w 2020 roku lotniska nie będą w stanie obsłużyć wszystkich pasażerów bez masowych opóźnień i odwołanych lotów.W odpowiedzi na ostrzeżenia ekspertów Eurocontrol naciska na stworzenie jednolitego systemu zarządzania, jako ośrodka koordynującego podróżowanie drogą powietrzną w Europie.Dotychczasowy europejski system zarządzania charakteryzuje się wysoką nieefektywnością. Jednym z o powodów tego jest niechęć państw do powierzenia kontroli nad własną przestrzenią powietrzną jednej, wspólnej instytucji.Powstała w latach 60. koncepcja Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej była traktowana niezbyt przychylnie przez rządy poszczególnych państw Unii Europejskiej. Konieczność wzmocnienia bezpieczeństwa żeglugi powietrznej i wymogi ochrony środowiska wymusiły jednak współdziałanie w tej dziedzinie.

Źródło: Polska Agencja Prasowa


Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...