Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Integracja systemu iTEC w środowisku PANSA. Kolejny ważny etap za nami

W drugiej połowie maja br. Zespół Projektowy Pr-118 iTEC Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dokonał odbioru kolejnego SoftWare Build’u Systemu P_21/iTEC, to kolejny przełom w pracach PAŻP nad systemem iTEC. SWB4 to kolejny etap integracji systemu iTEC w środowisku PAŻP.

Wraz z wdrożeniem tej wersji zaimplementowane zostały wszystkie funkcjonalności przewidziane kontraktem na wdrożenie systemu w Ośrodku Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu. Dzięki temu PAŻP będzie mógł się skupić na dopracowaniu jakości i niezawodności systemu oraz na identyfikacji dodatkowych elementów, niezbędnych do pełnego wykorzystania operacyjnego systemu w 2028 r.

Istotną zmianą jest również integracja systemu iTEC z symulatorem wykorzystywanym przez Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego (OSPA). Ta zmiana ma na celu łatwiejsze wdrożenie pseudo-pilotów oraz scenariuszy ćwiczeń do prac nad rozwojem systemu. Warto podkreślić, że dzięki wirtualizacji platformy systemowej iTEC możliwa będzie praca personelu obsługi symulatora i szkolącego się personelu operacyjnego w dwóch zupełnie różnych lokalizacjach.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...