Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Jest porozumienie PAŻP – ZZKRL

Kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i przedstawiciele Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego podpisali porozumienie, dzięki któremu ciągłość służby ruchu lotniczego w Polsce będzie zachowana, a pasażerowie zrealizują swoje podróże zgodnie z planem.

Nie grozi nam już paraliż ruchu lotniczego – zapewnił Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, podczas posiedzenia Podkomisji stałej ds. Transportu Lotniczego.

Porozumienie obowiązuje do 10 lipca br. W tym czasie, strony będą prowadziły dialog, w celu wypracowania ostatecznego kształtu współpracy. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej już wdraża 24 postulaty dotyczące doskonalenia procedur bezpieczeństwa, sformułowane wcześniej przez ZZKRL. Kierownictwo PAŻP zadeklarowało też gotowość do omówienia kwestii związanych z organizacją pracy, kulturą pracy czy ochroną sygnalistów. Rozmowy będą dotyczyły też Regulaminu Pracy i aneksu do Regulaminu Wynagradzania.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...