Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Kolejne testy integracji dronów do środowiska miejskiego w Polsce przeprowadzone z sukcesem

W październiku br. na lotnisku w Kąkolewie koło Grodziska Wielkopolskiego odbyły się, ostatnie już, loty testowe dronów realizowane w ramach drugiej edycji projektu GOF 2.0. (pod auspicjami europejskiego konsorcjum badawczo-rozwojowego SESAR JU), którego częścią jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Celem inicjatywy jest bezpieczna i zrównoważona integracja operacji bezzałogowych statków powietrznych w miejskiej przestrzeni powietrznej.

W trakcie testów w Polsce z sukcesem zaprezentowana została m.in. dekonfliktacja w czasie i przestrzeni, dzięki której kilku operatorów dronów, elektrycznie zasilanych samolotów pionowego startu (eVTOLs) oraz pilotów lotnictwa załogowego, mogło równolegle wykonać swoje misje pomimo krzyżujących się trajektorii lotu.

Dwudniowe wydarzenie na wielkopolskim Lotnisku zorganizowane zostało przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, przy wsparciu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Udział w nim wzięli przedstawiciele konsorcjum, a więc 15 podmiotów wchodzących w skład inicjatywy SESAR JU „GOF 2.0 Integrated Urban Airspace Validation”. Przeprowadzone demonstracje, poza możliwością prowadzenia dekonflikacji w czasie i przestrzeni pozwoliły na określenie najlepszych metod cyfrowej wymiany danych między różnymi aktorami – służbami ruchu lotniczego, operatorami BSP, dostawcami usług koordynacji lotów BSP. Dzięki temu zapewniona została całościowa świadomość sytuacyjna załogowych i bezzałogowych operacji lotniczych.

Już w styczniu 2023 roku w życie wejdą nowe regulacje U-space, które wyznaczą ramy ruchu bezzałogowego we wspólnej europejskiej przestrzeni oraz jego integracji z ruchem załogowym. Projekt GOF 2.0 dostarcza wielu cennych wskazówek, jak należy przeprowadzić proces integracji, przy utrzymaniu poziomu bezpieczeństwa, ochrony lub bieżących działań w przestrzeni powietrznej. Dla PAŻP projekt ten pozwolił zdobyć wiedzę jak wykorzystać istniejące możliwości ekosystemu PansaUTM w projektowaniu rozwiązań dla przestrzeni U-space – komentuje Tomasz Prarat, Zastępca Dyrektora Biura Operacyjnego d/s Bezzałogowych Statków Powietrznych w PAŻP.

Wyniki projektu zostały udostępnione szerszej publiczności, w tym przedstawicielom biznesu, samorządów i środowisk naukowych podczas zorganizowanego dnia otwartego „Integrated Urban Air Mobility Forum”. Uczestnicy mogli nie tylko zapoznać się z założeniami i wynikami projektu, ale także posłuchać inspirującego panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli GZM, PCSS, Ehang, PAŻP, Creotech, Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych, CAFA Tech, DroneRadar i VTT Technical Research Centre of Finland oraz zobaczyć działanie operacyjne prezentowanych systemów podczas zorganizowanych lotów testowych.

W ramach projektu GOF 2.0 w 2022 roku walidacje odbyły się w Austrii, Finlandii oraz Estonii. Projekt jest finansowany przez SESAR Joint Undertaking w ramach programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji na podstawie umowy o dofinansowanie nr 101017689.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...