Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Kolejne testy nowych funkcji CPDLC w Eurocontrol Innovation Hub

W czerwcu br. kontrolerzy ruchu lotniczego, w tym także z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, oraz piloci zakończyli testowanie nowych funkcji CPDLC w Eurocontrol Innovation Hub w Bretigny w ramach projektu SESAR2020 Wave2 PJ18 sol 56.

W ostatnią walidację (Solution 56, Exercise 01) zaangażowanych było wiele podmiotów, od zespołów operacyjnych, technicznych i walidacyjnych ze strony Eurocontrol, przez kontrolerów ruchu lotniczego z PAŻP i COOPANS Alliance oraz pilotów z firm Novair, Airbus i Thales. 12 kontrolerów ruchu lotniczego wykonało 18 symulacji z wykorzystaniem naziemnej platformy symulacyjnej ESCAPE firmy EUROCONTROL, dodatkowo symulator kokpitu Airbusa był zdalnie podłączony podczas niektórych dedykowanych testów.

Z technicznego punktu widzenia, ćwiczenie potwierdziło kilka nowych funkcji: systemowe sugestie dotyczące bezkonfliktowych zezwoleń na zniżanie tzw. Descend-When-Ready, nowe rozszerzone stanowisko planowania, zarządzanie Extended Projected Profile (EPP): rozwiązanie wykorzystujące w systemie ATM dane o planowanej trajektorii bezpośrednio z FMS  samolotu, i bardzo wydajny interfejs HMI, a także połączenie na żywo ze zdalnym symulatorem kokpitu Airbusa A330, umożliwiający pełne odwzorowanie lotu współpracy z ATC wraz z wymianą danych EPP.  Wyniki oraz opinie i odczucia samych kontrolerów są bardzo pozytywne.

Z perspektywy operacyjnej Eurocontrol była w stanie zebrać istotne wnioski i opinie personelu operacyjnego dotyczące aspektów efektywności pracy  kontrolerów z nowymi narzędziami (nowe role/zadania, metody pracy i funkcje HMI), a także wykonać szereg pomiarów i zebrać dane dotyczące korzyści płynących z nowych rozwiązania w porównaniu ze obecnie wykorzystywanymi systemami. Wszystkie elementy  nowej koncepcji osiągnęły poziom dojrzałości  V2, a niektóre zostały już uznane za częściowo V3, zgodnie z metodologią rozwoju i badania koncepcji operacyjnych (E-OVCM).

Jakie są kolejne kroki? Europejska agencja kładzie nacisk na dalszy rozwój koncepcji i kontynuację ćwiczeń walidacyjnych w nadchodzących działaniach SESAR 3 TBO, co jest następstwem bardzo pozytywnych wyników i wniosków płynących z dotychczasowych prac. PAŻP został już zaproszony do kontynuacji współpracy w ramach tych projektów.

Symulacja w czasie rzeczywistym została przeprowadzona w ramach SESAR 3 Joint Undertaking 4DSkyways PJ18W2 Solution 56 o nazwie „Air/ground Trajectory Synchronisation via lateral and vertical complex CPDLC clearances to support TBO”.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...