Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Konferencja AIRSIDE

Słowo wstępne, w imieniu nieobecnego Sekretarza Stanu Tadeusza Jarmuziewicza, wygłosił Marian Konopiński kierujący Departamentem Transportu Lotniczego Ministerstwa Infrastruktury.Polską Agencję Żeglugi Powietrznej reprezentowali: Prezes PAŻP Krzysztof Banaszek, Kierownik Działu Procesów Jakości i Bezpieczeństwa Ruchu Lotniczego – Marian Sławiński oraz Kierownik Działu Kontroli Lotniska Jarosław Niewiński.Uczestnikami konferencji byli także m.in.: przedstawiciele Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, miesięcznika „Lotnisko” oraz firm, środowisk i organizacji związanych z lotnictwem.Konferencja poświęcona była szeroko pojętej tematyce związanej z działalnością lotnisk. Pojawiły się na niej zagadnienia dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania portów lotniczych, nowych technologii nawierzchni lotniskowych, zależności między ekologią i płytą lotniska, systemów nawigacji naziemnej, zarządzania ruchem i optymalizacji projektowania płyty lotniska.Pierwszym prelegentem z PAŻP był Pan Marian Sławiński, który przedstawił zasady szkolenia personelu portów lotniczych. Omówił m.in. jakie powinny być kwalifikacje załogi portu lotniczego służb i pomocniczych oraz jakie certyfikaty władzy lotniczej są wymagane. Przedstawił również wymagania szczegółowe, minima kompetencyjne oraz filozofię, wizję formę i organizację szkolenia specjalistów portu lotniczego.Drugim prelegentem z PAŻP był Pan Jarosław Niewiński, który w swojej prezentacji „Zwiększenie przepustowości AIRSIDE” omówił m.in. takie parametry jak czas operacji, czas reakcji w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym oraz możliwe pole do zmian w procedurach podejścia, czasie reakcji załogi i infrastrukturze PML. Ukazał zwiększenie przepustowości jako złożony proces, wymagający współpracy z liniami lotniczymi i lotniskiem.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...