Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Konferencja „Aktywność samorządów kluczem do rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce”

Ponadto przedstawiono sposób obliczania jednostkowej stawki opłat terminalowych i ich potencjalną wielkość w przypadku uruchamiania nowego portu lotniczego, a także potencjalne sposoby obniżenia wartości tej stawki. Na konferencji prezes PAŻP przedstawił również wielkość kosztów Agencji na tle europejskich ANSP.Przedstawiamy również Prezentację z tej konferencji.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...