Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Konferencja „Przyszłość polskich lotnisk. Prawne i finansowe aspekty rozwoju portów lotniczych”W czasie konferencji omawiano:– rozwój lotnisk komunikacyjnych i powstawanie nowych lotnisk

– pozyskiwanie środków z funduszy europejskich i ich wykorzystanie

– zagadnienia prawne (w szczególności zmiany do prawa lotniczego)

– prace Ministerstwa Infrastruktury nad analizą dotyczącą Centralnego Portu Lotniczego

– zmiany własnościowe

– nowe możliwości finansowania infrastruktury i usług lotniskowychZe względu na poruszaną tematykę, odnoszącą się do zagadnień finansowania inwestycji z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007 – 2013 udział wzięła Pani Aleksandra Karpińska – odpowiedzialna w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za przygotowanie projektu uzyskania dofinansowania ze środków unijnych dla inwestycji infrastrukturalnych PAŻP.W programie konferencji organizatorzy niestety nie uwzględnili aspektów planowania ruchu lotniczego, procedur dolotu i odlotu oraz planowania przestrzeni powietrznej dla nowopowstających lotnisk jak również zagadnień CNS/ATM.Omawiane tematy uzupełniły zagadnienia poruszane w gronie specjalistów planowania, budowy lotnisk oraz żeglugi powietrznej w czasie konferencji Technologia i Infrastruktura Lotnisk w Kielcach gdzie PAŻP przedstawiła pełną informacją o kierunkach rozwoju infrastruktury na poszczególnych lotniskach komunikacyjnych oraz w całym FIR Warszawa.Więcej informacji o TIL:

III Targi – Technologia i Infrastruktura Lotnisk TIL

Konferencja „Porty lotnicze w multimodalnym systemie transportowym”

Wystąpienie p. o. Prezesa PAŻP na kieleckiej konferencji infrastrukturalnej

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...