Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Konferencja „Zakładanie nowych portów lotniczych”

Konferencję otworzył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz a obradom przewodniczył Dyrektor Gabinetu Politycznego Radosław Stępień.Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Grzegorz Kruszyński określił uwarunkowania budowlane, techniczne i operacyjne zakładania lotnisk, procedury administracyjne oraz zagadnienia związane z uruchomieniem eksploatacji lotniska. Olgierd Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury omówił zagadnienia związane z zakładaniem nowych portów lotniczych w aspekcie planowania przestrzennego. Ryszard Zakrzewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na środowiska w Ministerstwie środowiska omówił uwarunkowania środowiskowe w zakładaniu lotniska.PAŻP reprezentowana była przez Krzysztofa Banaszka, pełniącego obowiązki Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, który przedstawił procedury dolotu i odlotu oraz zadania służb ruchu lotniczego które należy uwzględnić w planowaniu zakładania nowego portu lotniczego.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...