Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Konsultacje z 25 września 2009 – zakończony etap procesu naliczania i zatwierdzania opłat nawigacyjnych.Kolejnym etapem procesu naliczania i zatwierdzania opłat nawigacyjnych, będzie przekazanie Prezesowi ULC, podstawy kosztowej opłat nawigacyjnych.W przypadku nawigacyjnych opłat trasowych regulatorem zatwierdzającym ich wysokości jest Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) „EUROCONTROL” Instytucją pośredniczącą w przekazaniu danych oraz sprawującą urzędową kontrolę nad prawidłowością przedstawionych kalkulacji (baz kosztowych) jest Urząd Lotnictwa CywilnegoW przypadku nawigacyjnych opłat terminalowych (TNC) regulatorem zatwierdzającym stawki jednostkowe jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który czyni to po dokonaniu weryfikacji podstaw kosztowych opłat terminalowych pod kątem zgodności z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia nr 1794/2006/WE.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...