Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Kontrakt z Comsoft GmbHPRANET (PANSA RAdar NETwork) to nowoczesna, bezpieczna i sprawdzona sieć wymiany danych radarowych, oparta o systemy RMCDE (Radar Message Conversion & Distribution Equipment), stworzone przez firmę Comsoft GmbH we współpracy z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol.Głównymi elementami sieci PRANET będzie 5 zduplikowanych (10 pojedynczych) systemów RMCDE zainstalowanych w głównych ośrodkach ATC w Polsce – dwa w Warszawie oraz po jednym w Katowicach, Poznaniu oraz Gdańsku. Systemy te będą tworzyły dwie niezależne, identyczne i redundantne sieci (czerwoną i zieloną), oparte o infrastrukturę IP. Głównym założeniem PRANET jest decentralizacja dostępu do danych radarowych w FIR Warszawa. Zrealizowane będzie to poprzez taką konfigurację, w której każde źródło radarowe połączone będzie z siecią dwoma łączami, z których jedno zasilało będzie sieć zieloną a drugie sieć czerwoną. Dodatkowym warunkiem będzie, żeby każde z dwóch łączy podłączone było do innego węzła sieci, co zagwarantuje nieprzerwany dostęp do danych radarowych nawet w przypadku katastroficznej awarii któregoś z ośrodków ATC.Wdrożenie sieci wymiany danych radarowych PRANET w Polsce umożliwi PAŻP bezpieczne, elastyczne i nowoczesne zarządzanie danymi radarowymi na potrzeby obecnych i przyszłych, operacyjnych i zapasowych systemów kontroli ruchu lotniczego w FIR Warszawa. Jako opcje dodatkowe zakupione zostały systemy wspomagające i monitorujące pracę sieci PRANET – system CRMCS (Central RMCDE Monitoring and Control System), wspomagany przez RMD (Radar Monitoring Display) oraz RRR (Radar Data Recording). Najnowszy system analizy danych radarowych RAPS-3, certyfikowany przez Eurocontrol jako referencyjny dla formatu wymiany danych radarowych Asterix, również jest elementem kontraktu.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...