Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Kontrolerzy ruchu lotniczego (wciąż) poszukiwani!

W czasie wiosennej rekrutacji na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wpłynęło ponad 2500 zgłoszeń. Mimo tak wielkiej liczby aplikacji, PAŻP ciągle zaprasza do siebie kandydatów do pracy marzeń! Obecnie rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, co oznacza, że zgłoszenia są przyjmowane przez cały rok. Cel: stałe uzupełnianie kadr niezbędnych do zarządzania polską przestrzenią powietrzną w sposób bezpieczny i efektywny.

Rekrutowani, szkoleni i zatrudniani przez PAŻP kontrolerzy ruchu lotniczego pracują w Warszawie oraz w ośrodkach regionalnych. Czuwają nad bezpieczeństwem pasażerów około 3 000 samolotów znajdujących każdego dnia w polskiej przestrzeni powietrznej. Kontrolerzy ruchu lotniczego odpowiadają nie tylko za bezpieczeństwo wszystkich operacji lotniczych, ale również za efektywny ruch samolotów oraz unikanie opóźnień.

W 2024 w PAŻP zostały zmienione podstawowe założenia systemu rekrutacyjnego na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego. W ten sposób Agencja uelastycznia proces wyszukiwania i szkolenia kandydatów. W wyniku pierwszej tegorocznej rekrutacji w bazie aplikacji kandydatów na stanowisko KRL jest już ponad 2500 zgłoszeń. Istotna zmiana w tym procesie była niezbędna a jednym z jej pierwszych efektów w zakresie uzupełniania służby kontroli ruchu jest rozpoczęcie szkolenia na stanowiska KRL przez 37 kandydatów. Za dwa lata część z nich zostanie kontrolerami ruchu lotniczego. Jednak wcześniej czeka ich intensywny trening złożony z trzech części. Aby zostać kontrolerem nie trzeba legitymować się wyższym wykształceniem, ale niezbędne są szczególne predyspozycje, które należy posiadać.

Najważniejsze z nich to umiejętność myślenia koncepcyjnego i wyjątkowe zdolności analityczne, umiejętność pracy pod presją i w maksymalnym skupieniu przez kilka godzin, samodzielność w działaniu i jednocześnie doskonała współpraca w zespole, bardzo dobry stan zdrowia, nienaganna dykcja i posługiwanie się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2.

2-letni kurs organizowany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, dzieli się na trzy etapy:

  1. Kurs teoretyczny trwający ok. 6 miesięcy w Warszawie.
  2. Kurs symulatorowy trwający ok. 6 miesięcy w Warszawie lub Poznaniu.
  3. Kurs na stanowisku pracy pod nadzorem instruktora trwający ok. 12 miesięcy w jednej z wybranych lokalizacji w Polsce.

Do służby kontroli ruchu lotniczego zalicza się: kontrolę obszaru, kontrolę zbliżania i kontrolę lotniska. Kontrolerzy obszaru (jest ich obecnie 187) pracują na sali operacyjnej, bez kontaktu wzrokowego z samolotami przelatującymi nad Polską. Tymi z nich, które lądują na polskich lotniskach, zajmują się kontrolerzy zbliżania (jest ich obecnie 149), którzy mają za zadanie bezpiecznie i na czas doprowadzić samoloty do lotnisk docelowych, a samoloty odlatujące skierować na trasę przelotu. W bezpośredniej okolicy lotniska i na nim za bezpieczny ruch samolotów odpowiadają z kolei kontrolerzy pracujący na wieżach (jest ich obecnie 278).

Rekrutację na kurs prowadzi Agata Trojniel z Działu Rekrutacji i Rozwoju Personelu PAŻP (+48 22 574 68 23, agata.trojniel@pansa.pl). Więcej szczegółowych informacji na temat rekrutacji oraz sposobu aplikowania dostępnych jest pod tym linkiem.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce, zapewniającym służby żeglugi powietrznej. Prowadzi również Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego, który jest certyfikowaną organizacją szkoleniową kontrolerów ruchu lotniczego. Jego zadaniem jest szkolenie zawodowe kandydatów do pracy w służbach ruchu lotniczego i przygotowanie ich do egzaminów państwowych.

 

Kontakt dla dziennikarzy:

Pełnomocnik Prezesa ds. komunikacji

Rzecznik prasowy

Marcin Hadaj

m: +48 608 136 064

e: marcin.hadaj@pansa.pl

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...