Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Krzysztof Banaszek pełni obowiązki Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Krzysztof Banaszek pełnił od listopada 2007 roku funkcję zastępcy prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ds. Żeglugi Powietrznej. Ma 41 lat. Jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej o specjalności Organizacja i Sterowanie Ruchem Lotniczym. W latach 1992-93 pracował w Głównym Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego. Od roku 1993 do 2006 – w Agencji Ruchu Lotniczego kierował m.in. Pionem Techniki i Rozwoju.Uczestniczył w pracach organizacji krajowych i międzynarodowych m.in. z zakresu Stałej Łączności Lotniczej ICAO (AFSG) oraz w pracach międzyresortowego zespołu ds. wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Jest autorem publikacji z zakresu satelitarnych systemów nawigacyjnych.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...