Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Lotnictwo w walce z pożarami. Wsparcie PAŻP podczas ćwiczeń LAS 2021

Pod koniec sierpnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wzięła udział w krajowych ćwiczeniach ratowniczo-gaśniczych LAS 2021. To organizowany raz na kilka lat wielki sprawdzian gotowości służb do walki z dużymi pożarami lasów. Zapewnione przez Agencję wsparcie w nadzorowaniu załogowych i bezzałogowych statków powietrznych biorących udział w ćwiczeniach odbyło się w ramach realizacji zadań związanych z projektem „Usługi Cyfrowe dla BSP”.

Jedne z największych ogólnokrajowych ćwiczeń ratowniczych w Polsce pod hasłem LAS 2021 odbyły się w rejonie Borska na Kaszubach w dniach 24-26 sierpnia. Zaangażowanych w nie było niemal pół tysiąca strażaków, 150 pojazdów, a także samoloty, śmigłowce i drony. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie stopnia przygotowania sił i środków systemu ratowniczo-gaśniczego do zwalczania skutków długotrwałych i rozległych pożarów lasów.

W działaniach kryzysowych, takich jak walka z pożarami i prowadzenie akcji ratowniczych, bezzałogowe statki powietrzne (BSP) używane są coraz powszechniej. Dlatego bardzo ważny okazał się udział w ćwiczeniach pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odpowiedzialnych za zapewnianie służb żeglugi powietrznej i koordynację lotów zarówno załogowych, jak i bezzałogowych.

Zadania realizowane przez PAŻP polegały przede wszystkim na wsparciu koordynatora operacji lotniczych Państwowej Straży Pożarnej w nadzorowaniu ruchu statków powietrznych nad obszarem ćwiczeń. Były to zarówno maszyny załogowe, jak samolot gaśniczy PZL M18 Dromader, jak też liczne drony do których zadań należało m.in. prowadzenie obserwacji z powietrza. Celem zaangażowania ekspertów Agencji było jak najbardziej efektywne jednoczesne wykorzystywanie różnych rodzajów lotnictwa w szczególnie dynamicznych działaniach z jakimi ma się do czynienia podczas operacji zarządzania kryzysowego.

Możliwość uczestniczenia w przedmiotowych ćwiczeniach pozwoliła nam naocznie zrozumieć problemy użytkowników końcowych projektowanego przez PAŻP systemu, jak również poznać organizację środowiska pracy służb zarządzania kryzysowego i dynamikę działań jaka im towarzyszy podczas tego typu akcji – powiedział Filip Sosin, Główny Analityk Merytoryczny Programu „Usługi Cyfrowe dla BSP”. – Udzielone przez nas Koordynatorowi Operacji Lotniczych PSP wsparcie, przede wszystkim kontrolerów ruchu lotniczego i zarządzania przestrzenią, przyniosło oczekiwane efekty, dzięki czemu możliwym okazało się bezpieczne wykorzystywanie w jednym czasie zarówno załogowego jak i bezzałogowego lotnictwa w zadaniach realizowanych w ramach ćwiczenia LAS 2021 – podkreślił Filip Sosin.

Zdobyta wiedza praktyczna i zebrane doświadczenia z przeprowadzonych ćwiczeń zostaną wykorzystane przy tworzeniu przez PAŻP usług cyfrowych (Dynamic Safety & Security) wspierających zarządzanie i koordynację lotów BSP wykonywanych na potrzeby zarządzania kryzysowego. Lotnictwo bezzałogowe to obecnie najszybciej rozwijająca się gałąź lotnictwa i przyszłość, na którą – dzięki staraniom Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – Polska jest już gotowa.

Projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 r.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...