Serwisy PANSA:

Lotnicza współpraca cywilno-wojskowa konieczna w obecnych czasach

W obecnej sytuacji geopolitycznej, współpraca cywilno-wojskowa jest konieczna, twierdzą prelegenci panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej podczas Światowego Kongresu ATM (WAC 2021). Zaproszeni goście, reprezentujący zarówno armię, jak i służby kontroli przestrzeni powietrznej – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski, szef litewskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Oro Navigacija, Saulius Batavičius oraz gospodarz wydarzenia, prezes PAŻP, Janusz Janiszewski – nie mają wątpliwości, że wspólne działanie znacząco wpłynie na bezpieczeństwo.

Mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem zagrożeń w regionie i niepewną sytuację związana z bezpieczeństwem – powiedział generał Tomasz Piotrowski, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych i wyjaśnił podczas dyskusji, że dotyczy to głównie wydarzeń na wschodniej flance NATO, w związku z kryzysem migracyjnym, łamaniem międzynarodowego prawa, czy bezprawnego przekraczania granic państw. – Dotyczy to nie tylko nielegalnej migracji drogą lądową, choć to zjawisko nasiliło się w ostatnich miesiącach i średnio dziennie na polsko-białoruskiej granicy, służby notują około połowy tysiąca takich incydentów. Sprawa dotyczy również przestrzeni powietrznej, gdzie dochodzi do naruszenia granic państwowych przez obce statki powietrzne od 20 do 30 razy dziennie – mówił generał. Jego zdaniem, ma to bezpośredni wpływ na kierunek działania i konieczność ścisłej współpracy nie tylko z sąsiadami, ale i między służbami cywilnymi i wojskowymi. Jest to tym bardziej ważne, iż jako państwo członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego, jesteśmy odpowiedzialni m.in. za rozpoznanie i dostarczanie informacji do natowskiego systemu ostrzegania, co ma zasadnicze znaczenie w obrazowaniu sytuacji.

Polska, rotacyjnie, pomaga strzec bałtyckiego nieba w ramach misji Air Policing. Sama Litwa współpracuje też z naszym krajem na szczeblu cywilnym w ramach Baltic FAB. Szef litewskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Oro Navigacija, Saulius Batavičius podkreślił, że polsko-litewska współpraca militarna układa się dobrze, a obie strony na bieżąco przekazują sobie dane dotyczące przeprowadzanych przez wojsko operacji, podobnie jak operacji cywilnych, co służyć ma optymalizacji. „Współpraca cywilno-militarna jest niezwykle ważna, szczególnie dla tak małego kraju, jakim jest Litwa i dla kraju z zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. By wzmocnić bezpieczeństwo i obronność państwa, powinniśmy skupić się na poszerzaniu tej współpracy” – uważa szef litewskiej agencji żeglugi powietrznej. Jako przykład takiej współpracy, podaje nadbałtyckie lotnisko, które jest zarówno wojskowe, jak i cywilne, a cywilni kontrolerzy ruchu lotniczego obsługują tam wszystkie operacje lotnicze.

O konieczności połączenia tych dwóch światów – wojskowego i cywilnego – mówi Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. „Należy wypracować przestrzeń do działania, do której będą docierały wszelkie dane, którymi będziemy się mogli wymieniać, którymi będziemy zarządzać wszyscy. Współpraca cywilno-wojskowa jest dziś kluczowa” – powiedział szef PAŻP i dodał, iż można tego dokonać dzięki nowoczesnym technologiom, które już są wdrażane. Prezes wyraził nadzieję, że w ciągu pięciu najbliższych lat, zacznie działać w Polsce iTEC v3 – system nowej generacji do zarządzania ruchem lotniczym, który jest elementem budowy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, a cyfrowy obraz pozwala śledzić trajektorię lotu 4D i znacznie wcześniej przewidywać potencjalne zagrożenia. Wdrożenie takiego rozwiązania przez wojsko, dałoby pełen obraz sytuacyjny polskiej przestrzeni powietrznej, co z kolei pozwoliłoby na podejmowanie szybkich reakcji. Sytuacja rozwija się w sposób dynamiczny. Odpowiedzią na nią są nowe rozwiązania technologiczne – jednym z nich jest wykorzystanie dronów. Loty bezzałogowe w szerokim aspekcie wykorzystywane są przez armię, ale nie tylko, dlatego ten obszar działania powinien zostać uporządkowany.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...