Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Międzynarodowy Dzień Służby Informacji Lotniczej (AIS)

Służba Informacji Lotniczej (AIS) to służba ustanowiona w wyznaczonym obszarze, odpowiedzialna za dostarczanie danych i informacji lotniczych niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa, regularności i efektywności żeglugi powietrznej.

Geneza Służby Informacji Lotniczej związana jest z podpisaniem konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, na podstawie której, zgodnie z Art. 37 Rada ICAO przyjęła normy i zalecane metody postępowania w międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydane w postaci Załączników ICAO, w tym dla służb informacji lotniczej – Załącznik 15 ICAO Służby Informacji Lotniczej, przyjęty 15 maja 1953 r. Obecnie 15 maja przypada Międzynarodowy Dzień Służby Informacji Lotniczej (AIS). Z tej okazji wszystkim pracownikom Służby Informacji Lotniczej życzymy wszystkiego najlepszego, dużo odwagi, porcji optymizmu i dobrej jakości danych. Składamy Wam wyrazy wdzięczności za realizację powierzonych zadań!

AIS Polska

Służba Informacji Lotniczej – AIS Polska – w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej to obecnie cztery zespoły realizujące zadania m.in. w zakresie tworzenia i dystrybuowania produktów informacji lotniczej takich jak:

  • Zbiór Informacji Lotniczych (AIP), włącznie ze Zmianami i Suplementami do AIP,
  • Biuletyny Informacji Lotniczej (AIC),
  • Mapy lotnicze,
  • Depesze NOTAM i SNOWTAM, oraz
  • Cyfrowe zbiory danych

AIS to różne obszary działań, które realizujemy, gdzie cykl AIRAC wyznacza nam rytm pracy i trzyma nas w ryzach. Tworzenie większości produktów informacji lotniczej oparte jest na bazie danych obiektów lotniczych (Baza danych AIM), która zasila nie tylko systemy AIS, ale również systemy ATM czy też Europejską Bazę Danych (EAD). Baza danych to repozytorium danych strukturalnych, które są wykorzystywane podczas pracy nad Zmianą do AIP czy też przy tworzeniu map. W oparciu o bazę tworzone są również cyfrowe zbiory danych, udostępnione od tego roku w modelu AIXM 5.1.

AIS nie pozostaje w tyle w stale zmieniającej się rzeczywistości, wymagającej nieustającej digitalizacji i automatyzacji przetwarzania danych i informacji lotniczych. Systemy informacji przestrzennej wspomagają AIS podczas tworzenia map, takich jak Lotnicza Mapa Polski (Mapa VFR) czy też Mapa Przestrzeni Powietrznej. Swoją działalnością kartograficzną  wspomagamy również inne Służby takie jak CNS, FIS czy ASM tworząc dedykowane im autorskie mapy.

Służba Informacji Lotniczej to także Międzynarodowe biuro NOTAM publikujące w trybie 24/h informacje o bieżącej sytuacji w naszej przestrzeni, które jest odpowiedzialne za przekazanie takich informacji jak np. nagłe zamknięcie lotniska, pasa startowego, elementów przestrzeni, a nawet całego FIR EPWW.

Jako autoryzowane i certyfikowane źródło danych zapewniamy wysoką jakość danych lotniczych. Zgodnie z zasadą „garbage in, garbage out” kluczowe dla nas jest pozyskanie danych od dostawców danych o wymaganych parametrach dokładności, spójności czy rozdzielczości na bazie których tworzone są produkty informacji lotniczej. Współpraca z dostawcami danych w większości przypadków oparta jest o umowy (SLA) i wypracowane standardy przekazywania danych, co znacznie ułatwia pracę i pozwala pomyślnie przejść częste audyty. Jako Służba Informacji Lotniczej prowadzimy także szkolenia z jakości danych lotniczych dla dostawców danych.

Przyszłość Służby jest wyznaczana przez rozwój lotnictwa i wprowadzanie nowych technologii. Rozwój technologii przyniesie nowe sposoby wyszukiwania i zapoznawania się z informacją lotniczą. Aplikacje do planowania lotów, zaawanasowane przeglądarki NOTAM, portale internetowe, a także wiele systemów prezentujących elementy przestrzeni są i będą oparte o przygotowywane przez AIS dane. Kontroler ruchu lotniczego przed radarem obserwuje struktury, które publikujemy, pilot przed lotem czyta NOTAM przez nas wydany, a młody adept sztuki lotniczej składający plan lotu studiuje mapę, która powstała w naszej Służbie.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...