Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Modyfikacja granic stref ruchu lotniskowego (ATZ) dla lotnisk Gliwice (EPGL), Kąkolewo (EPPG), Piotrków Tryb. (EPPT)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o planowanych zmianach w przestrzeni powietrznej wchodzących w życie 18 kwietnia 2024 r. polegających na modyfikacji granic stref ruchu lotniskowego (ATZ) dla lotnisk Gliwice (EPGL), Kąkolewo (EPPG), Piotrków Tryb. (EPPT).

Wprowadzony zostanie podział ATZ EPGL na dwa segment ATZ EPGL (A) GND-5500ft AMSL oraz ATZ EPGL (B) GND -3500ft AMSL. o nowych granicach poziomych, co doprowadzi do zlikwidowania luki pomiędzy ATZ EPGL a LTMA KRAKÓW w przedziale wysokości 3500ft AMSL – 5500ft AMSL w centralnej i południowej części ATZ. Spowoduje to ułatwienia koordynacji przelotów w przestrzeni na styku trzech służb (FIS KRAKÓW, APP KRAKÓW i ATZ GLIWICE) poprzez wyeliminowanie nakładających się segmentów.

Zmienione zostaną granice poziome ATZ EPPG. Zmiana polega na rozszerzeniu granic ATZ EPPG w kierunku południowym oraz północnym. Granice nie naruszają obecnych granic TMA EPZG i TMA EPPO.

Zmienione zostaną granice poziome ATZ EPPT. Zmiana polega na rozszerzeniu granic obydwu segmentów ATZ EPPT – A i B w kierunku wschodnim.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...