Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Możliwość zgłaszania deklaracji świadczenia usług za pomocą dronów na potrzeby walki z COVID-19 przez licencjonowanych operatorów BSP

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Infrastruktury działaniem na rzecz wsparcia walki z pandemią COVID-19 za pomocą dronów (publikacja na portalu gov.pl), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej potwierdza gotowość do wsparcia tych zadań poprzez wykorzystanie systemu do koordynacji operacji bezzałogowych statków powietrznych – PansaUTM. Już teraz wszyscy operatorzy BSP posiadający świadectwo kwalifikacji mogą zadeklarować swoją chęć i określić dostępność w celu dołączenia do akcji.

Wykorzystanie dronów do powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wielowymiarowego zwalczania negatywnych gospodarczo, ekonomicznie i społecznie skutków pandemii staje się na świecie coraz powszechniejsze. PAŻP, mająca pierwsze w Europie operacyjne narzędzie do koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych, podchodzi do zagadnienia systemowo. Walka z koronawirusem jest dynamiczna, a wybrane służby porządku publicznego podczas realizacji swych zadań mogą pilnie potrzebować skorzystania z doświadczenia i umiejętności operatorów BSP.

Tym samym PAŻP prosi wszystkich licencjonowanych operatorów BSP oraz organizacje posiadające flotę dronów (np. jednostki Ochotniczej Straży Pożarne) i zainteresowane ewentualnym wzięciem udziału w akcji, aby w systemie PansaUTM, w zakładce „Profil -> Ustawienia -> Usługi komercyjne” podali rodzaj świadczonych usług w zadanym obszarze i czasie. Zachęcamy do uzupełnienia tych danych, co może okazać się pomocne dla późniejszej koordynacji działań. Na początkowym etapie inicjatywa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest wiążącą deklaracją. Pozwoli natomiast ocenić możliwy odzew branży i potencjalne wsparcie, możliwe do zaoferowania służbom i organom działającym na rzecz zapewniania bezpieczeństwa publicznego.

Dane operatorów BSP będą mogły zostać przekazane służbom porządku publicznego w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na skorzystanie z pomocy dronów w konkretnej lokalizacji. Ewentualne kwestie związane z zasadami świadczenia usług będą ustalane na późniejszym etapie indywidualnie, bezpośrednio z zainteresowanymi służbami.

Informacja dla zainteresowanych operatorów BSP:

Rejestracji w systemie PansaUTM można dokonać bezpłatnie poprzez stronę: https://utm.pansa.pl

Uwaga: system należy uruchamiać poprzez przeglądarkę Chrome w celu zapewnienia najlepszego działania.

Informacja o sposobie uzupełnienia danych dotyczących usług w formie krótkiego materiału wideo.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...