Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

NaviHub

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej prowadzi aktywną działalność badawczo-rozwojową na rzecz lotnictwa nowej generacji – Aviation 4.0. Digitalizacja, wirtualizacja i automatyzacja działań prowadząca do tzw. czwartej rewolucji przemysłowej sprawia, iż także w  lotnictwie i  żegludze powietrznej zastosowanie znajdują nowe technologie, takie jak Internet Rzeczy (ang. Internet of Things), Przetwarzanie w  Chmurze (ang. Cloud Computing), Rozszerzona Rzeczywistość (ang. Augmented Reality) czy Uczenie Maszynowe (ang. Machine Learning) i Sztuczna Inteligencja (ang. Artificial Intelligence).

NaviHub

PAŻP jako instytucja o unikalnych w skali kraju kompetencjach i zasobach konsoliduje je w obszarze lotnictwa inicjując i  współtworząc Ośrodek R&D PAŻP – NaviHub – projekt, na który składają się: sieć organizacji, miejsc, urządzeń (Centrum Kompetencji), wraz z  danymi, wiedzą i laboratorium do symulacji cyfrowych (NaviLab) oraz lotniskiem testowym (NaviSpot). NaviHub to współpraca ludzi i instytucji pozwalająca tworzyć, realizować i testować w warunkach poligonowych innowacyjne projekty lotnicze.

Centrum Kompetencji

W Centrum Kompetencji w naszym OKRL w Poznaniu, jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom usługi R&D w obszarze:

  1. Rozwoju, testowania i integracji oprogramowania systemów ATM i UTM.
  2. Cyberbezpieczeństwa systemów komunikacji i wymiany danych lotniczych.
  3. Interaktywnej dokumentacji technicznej (instrukcje, opisy, ilustracje).
  4. Analityki systemowej i procesowej.
  5. Zarządzania złożonymi projektami.
  6. Zbierania, integracji, przetwarzania, analizowania i dystrybucji danych lotniczych.
NaviLab

W NaviLab w naszym OKRL w Poznaniu oferujemy symulacje wykorzystujące systemy używane w zarządzaniu ruchem lotniczym do optymalizacji przestrzeni powietrznej. Pozwala to testować logikę i projektować infrastrukturę dla potrzeb lotów w oparciu o rzeczywisty ruch oraz wirtualne wprowadzenie większej liczby statków powietrznych w danym sektorze przestrzeni, w celu zbadania wpływu na bezpieczeństwo, pojemność i środowisko zewnętrzne.

W NaviSpot na naszym lotnisku testowym w Kąkolewie zapewniamy miejsce do prowadzenia badań, testów, walidacji, weryfikacji i certyfikacji rozwiązań technologicznych przed ich komercyjnym wdrożeniem do pilotaży i działań operacyjnych.

W NaviSpot realizowane są:

  1. Rozwój bezzałogowych statków powietrznych i elementów wyposażenia.
  2. Testy, walidacja i weryfikacja techniczna rozwiązań infrastruktury.
  3. Integracja i zgodność wymiany danych lotniczych z systemami kontroli ruchu lotniczego.
  4. Loty testowe w celu sprawdzenia powtarzalności i prawidłowości wykonania misji.

NaviHub to wehikuł w naszej podróży do cyfrowego lotnictwa. Rewolucja, która dzieje się na naszych oczach i pozwoli nam stworzyć Jednolite Europejskie Niebo, które jest bardziej efektywne, skalowalne i odporne – Mateusz Zelek, Kierownik Ośrodka R&D NaviHub, 2-letnie doświadczenie pracy w PAŻP.

Szukaj...