Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Nie wszędzie polecisz dronem w Warszawie. Rusza nowa kampania społeczna „NO DRONE ZONE”

W trosce o bezpieczeństwo Warszawiaków Urząd Lotnictwa Cywilnego wspólnie z Urzędem m.st. Warszawy przygotował kampanię społeczną „Sprawdź, czy możesz TU latać dronem”. Kampania ma uświadomić osobom latającym bezzałogowymi statkami powietrznymi o istnieniu stref z zakazem lotów dronami oraz zachęcić do sprawdzania czy lot w danym miejscu jest dozwolony.

Centrum stolicy jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla amatorów fotografii z powietrza ze względu na nowoczesną architekturę oraz dużą liczbę ciekawych wydarzeń. Jednak nie wszędzie w mieście można latać dronami. Są strefy, w których obowiązują ograniczenia ze względu na ochronę, którą są objęte np. budynki instytucji rządowych, międzynarodowych czy też infrastruktura kluczowa dla funkcjonowania państwa oraz samego miasta. Niestety wiele osób latających dronami nie zdaje sobie sprawy z istnienia wspomnianych ograniczeń. Kampania ULC i stołecznego Ratusza ułatwi identyfikację tych stref poprzez oznaczenie ich tabliczkami „Zakaz lotów dronem”/NO DRONE ZONE”.

Tą kampanią chcemy zwrócić szczególną uwagę na dwie strefy w Warszawie, które są objęte zakazem lotów. Pierwsza to obszar chroniony przez Służbę Ochrony Państwa, druga obejmuje miejsce, w którym znajduje się siedziba Frontex (europejska straż graniczna). Loty w tych strefach wymagają uzyskania zgody od zarządzającego. Wykonywanie lotów bez zgody podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności nawet do 5 lat – mówi Piotr Samson, Prezes ULC.

W ramach kampanii przygotowano tabliczki informacyjne, plakaty oraz animacje, które będzie można zobaczyć na przystankach autobusowych oraz w komunikacji miejskiej w Warszawie. Szczegółowe zasady lotów w strefach są dostępne na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego na ulc.gov.pl/nodronezone. Warszawa jest pierwszym miastem w Polsce, w którym uruchamiamy kampanię informacyjną.

Według danych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej najwięcej lotów dronami wykonywanych jest w Warszawie.

We wrześniu tylko w strefie kontrolowanej warszawskiego lotniska odbyło się 1705 lotów dronów, które zostały zgłoszone przez operatorów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) korzystających z zintegrowanej z systemem PansaUTM aplikacji Droneradar. Warszawa nie jest tu wyjątkiem – liczba lotów zgłoszonych lotów dronów we wszystkich strefach kontrolowanych lotnisk w Polsce wyniosła we wrześniu ponad 6 500, a liczba wszystkich lotów BSP w całym kraju – ponad 37 000. Te liczby robią wrażenie i wskazują z jakim fenomenem mamy do czynienia. Dla PAŻP bezpieczeństwo w ruchu lotniczym jest najwyższym priorytetem. Ale równie ważne jest otwarcie na możliwości i wykorzystanie gospodarczego potencjału, jaki ma rozwijająca się branża dronowa. Nasz system PansaUTM to obecnie jedyne w Europie operacyjnie wdrożone narzędzie pozwalające na łatwą koordynację lotów dronów oraz niewerbalną komunikację pomiędzy operatami dronów i służbami kontroli ruchu lotniczego – mówi Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Warszawa to nowoczesne miasto, które podąża w kierunku zrównoważonego rozwoju, otwarte na nowe technologie. W przestrzeni powietrznej stolicy są miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa nie można latać bezzałogowymi statkami podwietrznymi lub trzeba uzyskać zgodę na lot w danej strefie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie i edukowanie użytkowników dronów. Powinni zdawać sobie sprawę, że dron może stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Warto też, by wiedzieli, że istnieje prawo, regulujące loty dronami, którego należy przestrzegać – mówi Marcin Wojdat, sekretarz m.st. Warszawy.

Plakat no drone zone w Warszawie

Potrzebę przeprowadzenia akcji uświadamiającej istnienie stref, w których nie wolno latać dronem dostrzega również Policja.

Policjanci często spotykają się z problemem operatorów dronów wykonujących loty niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczególną kategorię stanowią tu osoby latające bez stosownej zgody w strefach, w których wprowadzono ograniczenia ze względu na bezpieczeństwo publiczne, a także w celu ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Naruszając taką strefę operatorzy narażają się na odpowiedzialność karną za przestępstwo z art. 212 ustawy Prawo lotnicze, zagrożone karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dlatego tak ważne jest, aby przed uruchomieniem drona poświęcić kilka minut na sprawdzenie, czy w danym miejscu nie ma takich ograniczeń. Mamy nadzieję, że kampania „Sprawdź, czy możesz TU latać dronem” pomoże podnieść świadomość użytkowników dronów w tym zakresie i przyczyni się do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa – mówi nadkom. Adrian Słowikowski Krajowy Koordynator ds Bezzałogowych Statków Powietrznych w Policji, ekspert Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych Policji.

Kampania rozpoczęła się 6 października br. w Warszawie i potrwa ok 2 miesiące.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...