Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Nowa trasa dla lotów transportowych BSP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że dziś (13 lipca) ruszyły kolejne regularne loty transportowe z użyciem bezzałogowych statków powietrznych. Tym razem do istniejących już tras dołączyło połączenie Gdańsk – Hel.

Regularne loty dronów transportowych będą realizowane przez firmę, która świadczy usługi na rzecz systemu opieki zdrowotnej i będą odbywać się systematycznie z początkiem dnia 14.07.2022 r. do 31.08.2022 r. w godzinach 08.00 – 18.00 czasu lokalnego przy wykorzystaniu nowatorskiej konstrukcji statku powietrznego (VTOL). Pułap lotu tego statku ma wynosić 100 m AGL a prędkość ma wynieść ok. 72km/h. Operator systemu UAV ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo misji oraz za ustąpienie pierwszeństwa innym użytkownikom przestrzeni. Dron wyposażony jest w ADS-B IN/OUT oraz system kamer umożliwiający obserwację trasy przelotu.

Dla podniesienia bezpieczeństwa całego przedsięwzięcia, osób i mienia znajdujących się w rejonie lotów Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała strefy geograficzne DRA-RL 223 na podstawie Wytycznych nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, które zostały opublikowane w systemie PansaUTM i zobrazowane w aplikacji mobilnej DronRadar. Dodatkowo zostało również opublikowane ostrzeżenia nawigacyjne w formie NOTAM D3833/22, widoczne na stronie airspace.pansa.pl pod numerem BVLOS412, po włączeniu widoku BSP/BVLOS.

Łączna długość tras stref geograficznych wynosi 32 km a ich granice pionowe mieszczą się w zakresie od 60 m AGL do 120 m AGL. Rzeczywista wysokość lotu UAV wyniesie 100 m AGL. Loty, a tym samym aktywność stref geograficznych DRA-RL 223 UAV BVLOS rozpoczyna się 14.07.2022 r.

W związku z tym, zwracamy się z prośbą do użytkowników przestrzeni powietrznej o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie tras lotów UAV. Pomimo, że trasa została poprowadzona z pominięciem lądowisk oraz regionów lotów paralotni/motolotni, warto mieć na uwadze ich przebieg planując swoje loty.

Regularne loty długodystansowe odbywają w kategorii „szczególnej” zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. (wersja skonsolidowana z dnia 6 czerwca 2020 r.) w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych na podstawie specjalnego zezwolenia na operację wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Loty UAV w MCTR EPOK wykonywane będą na warunkach uzgodnionych ze stroną wojskową.

Oto jak prezentują się współrzędne geograficzne strefy lotów oraz zobrazowanie trasy:

  • Gdańsk Olszynka – Hel

54°19’53″N 018°41’43″E – Lądowisko BSP Gdańsk Olszynka
54°21’41″N 018°41’52″E
54°23’26″N 018°44’12″E
54°36’25″N 018°47’36″E
54°36’45″N 018°47’55″E – Lądowisko BSP Hel

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...