Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Nowa warszawska radiolatarnia DVOR/DME „OKC”

22 kwietnia 2021 r. nastąpiło operacyjne uruchomienie nowej radiolatarni DVOR/DME na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Nowe urządzenie firmy SELEX zastąpiło stare firmy Thales, eksploatowane od 2004 r. Wymiana wynikała z zakończenia planowanego okresu eksploatacji dotychczasowej radiolatarni. Dzięki zastosowaniu nowej technologii PAŻP wzmacnia bezpieczeństwo na największym polskim lotnisku.

Radiolatarnia DVOR/DME to obok systemu wspomagania lądowania ILS podstawowa naziemna pomoc nawigacyjna wykorzystywana przez załogi statków powietrznych . Jest to urządzenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania procedur używanych przez załogi statków powietrznych. Obiekt znajduje się na w terenie lotniska w Warszawie, blisko skrzyżowania jego dwóch dróg startowych.

W przypadku braku lub niesprawności nawigacji satelitarnej piloci mogą dzięki DVOR/DME bezpiecznie podejść do procedury lądowania na wszystkich czterech kierunkach dróg startowych Lotniska Chopina w Warszawie tj. procedur VOR z RWY 11, VOR RWY 15, VOR RWY 29 oraz VOR RWY 33. Zwiększa to bezpieczeństwo załóg lotniczych i pasażerów.

Oprócz pomagania lądującym na Lotnisku Chopina zadaniem radiolatarni DVOR/DME „OKC” jest również pomoc w nawigacji dla samolotów przelatujących nad Warszawą z dokładnością 5 mil morskich (nawigacja obszarowa RNAV-5). Część DME będzie natomiast wykorzystywana do zapewnienia nawigacji obszarowej o dokładności do 1 mili morskiej.

Nowa pomoc nawigacyjna będzie pracowała na dotychczasowej częstotliwości 113,450 MHz, nie zmieni się też jej znak identyfikacyjny „OKC” – czyli Okęcie.

Radiolatarnia DVOR/DME to w praktyce dwa sprzężone ze sobą urządzenia. Pierwszym z nich jest DVOR (Doppler Very High Frequency Omnidirectional Radio Range), to system, dzięki któremu załoga statku powietrznego uzyskuje informację o swojej pozycji względem radiolatarni . W największym uproszczeniu można porównać jego działanie do latarni morskiej, z tą różnicą, że otrzymywanym przez pilota sygnałem nie jest światło widzialne, a fala radiowa. Technologia zastosowana w DVOR, pozwala na ograniczenie zakłóceń działania radiolatarni powodowanych przez przeszkody terenowe.

Drugim elementem radiolatarni jest urządzenie DME (Distance Measuring Equipment), czyli radioodległościomierz. Za pomocą fal radiowych DME pozwala załodze statku powietrznego na określenie odległości lecącego samolotu od naziemnej radiolatarni o znanych współrzędnych geograficznych. Dzięki zainstalowaniu obydwu urządzeń w formie jednej radiolatarni DVOR/DME załoga statku powietrznego jest w stanie określić swoje położenie w przestrzeni powietrznej . Radiolatarnie VOR/DME są obecnie podstawowym systemem radionawigacji bliskiego i średniego zasięgu na świecie.

Nowy obiekt uzyskał pozytywny wynik testów: FAT (Factory Acceptance Test), SAT (Site Acceptance Test), pomiaru z powietrza, został wpisany do Rejestru Lotniczych Urządzeń Naziemnych, a także otrzymał decyzję Urzędu Lotnictwa Cywilnego na uruchomienie operacyjne w dniu 22 kwietnia 2021r.

Inwestycja sfinansowana jest ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym – etap II” realizowanego przez Agencję w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Współpraca przy artykule:

  • Olga Kuszpyt, Tomasz Woźniak – Dział Techniczny PAŻP

 

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...