Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Nowe cyfrowe europejskie niebo współtworzone przez Polaków

Eksperci PAŻP będą dzielić się know-how ze specjalistami Indry w ramach projektu iNM. To inicjatywa Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL), która do 2030 roku planuje wydać 300 mln euro na innowacyjne rozwiązania zarządzania przestrzenią powietrzną, wpływające na wzrost bezpieczeństwa, wydajność, a także rozwój sieci ruchu lotniczego. W ogłoszonym konkursie wygrało konsorcjum Indra z udziałem PAŻP, a umowę o współpracy w projekcie podpisali we wtorek (26 październik) w Madrycie Francisco Javier Ruano Contreras, dyrektor programów ATM oraz Janusz Janiszewski, prezes PAŻP.

iNM ma docelowo zastąpić wszystkie dotychczas wykorzystywane systemy operacyjne przez EUROCONTROL, które przy obecnej złożoności zarządzania ruchem lotniczym, stały się przestarzałe. Nowe rozwiązania będą m.in. wykorzystywały sztuczną inteligencję i przetwarzały dane w chmurze.

W pracę zaangażowane będą też firmy technologiczne z innych krajów oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jako jedyna spośród agencji zarządzających ruchem lotniczym. Agencja, w ramach kontraktu z firmą Indra, będzie świadczyła usługi konsultacyjne w zakresie zaawansowanych technologii, w tym trajektorii lotu 4D, która pozwala na precyzyjne określenie położenia statku powietrznego i wcześniejszego ostrzeżenia przed potencjalnymi zagrożeniami, czy zoptymalizowaniu struktur przestrzeni powietrznej, które umożliwią wykonywanie operacji skoncentrowanych na przepływie ruchu lotniczego. Profesjonalne doradztwo w ramach projektu będą świadczyć specjaliści Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej m.in. z zakresu zarządzania przepływem ruchu lotniczego, przestrzenią powietrzną, projektowania systemów zarządzania ruchem lotniczym, czy planowania lotów.

To nie pierwsza umowa podpisana między PAŻP, a Indrą. Współpraca obu podmiotów trwa od blisko 30 lat i dotyczy głównie pracy nad tworzeniem innowacyjnych rozwiązań dla zarządzania ruchem lotniczym. Obecnie trwają testy najnowszej generacji systemu bezpieczeństwa na polskim i europejskim niebie iTEC v3. Wkrótce rozpocznie się faza wdrażania projektu, który odpowiada na zalecenia Komisji Europejskiej utworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.

Ma on docelowo zastąpić używany w Polsce system PEGASUS_21, który obejmuje przestrzeń powietrzną tylko nad terytorium Polski i kontrolowanym przez nasze służby obszarem Morza Bałtyckiego. Kontrolerzy ruchu lotniczego w Polsce korzystają z niego od 13 lat, jednak dynamiczny wzrost zainteresowania podróżami lotniczymi w ciągu dekady, wymagają usprawnienia ruchu w przestrzeni powietrznej.

Wieloletnia współpraca w tym zakresie Polski z Hiszpanią zostanie pogłębiona. Taki zapis znalazł się w Liście Intencyjnym pomiędzy PAŻP a Indrą, który również będzie podpisany podczas Światowego Kongresu ATM w Madrycie. Czytamy w nim, że strony planują rozszerzać współpracę biznesową, której celem jest stworzenie Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Zajmą się m.in. analizą i wykorzystaniem danych dotyczących ruchu lotniczego, rozwojem PAŻP jako dostawcy danych lotniczych oraz szkoleniami z zakresu iTEC v3.

 

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...