Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Nowe stawki opłat terminalowych

Nowe stawki jednostkowe opłat terminalowych zostały ustalone dla dwóch stref pobierania opłat: pierwsza strefa obejmuje Port lotniczy im. F. Chopina w Warszawie, a druga pozostałe lotniska w Polsce, na których Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia służby kontroli ruchu lotniczego.Wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. stawki opłat przedstawiają się następująco:


Strefa pobierania

opłat terminalowych


Port Lotniczy WARSZAWA/im. F. Chopina (EPWA)….

Port Lotniczy GDAńSK/im. L Wałęsy (EPGD)…………

Port Lotniczy KRAKÓW/Balice (EPKK)………………….

Port Lotniczy BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY)…….

Port Lotniczy KATOWICE/Pyrzowice (EPKT)………….

Port Lotniczy ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL)……………………

Port Lotniczy POZNAń/Ławica (EPPO)…………………

Port Lotniczy RZESZÓW/Jasionka (EPRZ)…………….

Port Lotniczy SZCZECIN/Goleniów (EPSC)…………..

Port Lotniczy WROCŁAW/Strachowice (EPWR)……….

Port Lotniczy ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG)……..
Stawka jednostkowa

opłaty terminalowej


547,97 PLN

985,34 PLN

985,34 PLN

985,34 PLN

985,34 PLN

985,34 PLN

985,34 PLN

985,34 PLN

985,34 PLN

985,34 PLN

985,34 PLN

Konieczność zmiany – z dniem 1 stycznia 2008 r. – stawek opłat terminalowych wynika z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej.Nowe stawki opłat zostały ustalone zgodnie z regulacjami tego rozporządzenia, w oparciu o ponoszone przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej koszty związane z zapewnianiem terminalowych służb żeglugi powietrznej (świadczenia usług nawigacyjnych na rzecz użytkowników lotnisk związanych zapewnianiem kontroli zbliżania i kontroli lotniska). Zgodnie z treścią wspomnianego rozporządzenia, zatwierdzone stawki obwiązywać będą przez okres roku kalendarzowego, do dnia 31 grudnia 2008 r.Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego* Opłaty terminalowe są jednym z dwóch rodzajów opłat nawigacyjnych pobieranych od użytkowników przestrzeni powietrznej (przewoźników i innych użytkowników statków powietrznych) za zapewnianie służb żeglugi powietrznej. Opłaty terminalowe zapewniają Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zwrot kosztów związanych z zapewnieniem służb kontroli lotniska, lotniskowych służb informacji powietrznej oraz służb ruchu lotniczego obsługujących przyloty i odloty statków powietrznych na lotnisku oraz w przydzielonej mu przestrzeni powietrznej.


Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...