Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Nowe zasady zgłaszania i koordynacji lotów BSP w Polsce

W związku z brakiem pełnej funkcjonalności aplikacji DroneRadar oraz jej wyłączeniem przez DroneRadar Sp. z o.o., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z dniem 28 września br. uruchomiła funkcję zgłaszania lotów na stronie checkin.pansa.pl. Zmianie na korzyść pilotów BSP ulegają również zasady powiadamiania PAŻP o zamiarze wykonania lotu i koordynacja operacji BSP w przestrzeni kontrolowanej i niekontrolowanej.

Z dniem 28 września 2023 r. Agencja wskazuje aplikację webową Check-In jako jedyny system teleinformatyczny za pomocą, którego należy poinformować PAŻP o zamiarze wykonania każdej operacji BSP*

Strona Check-In zapewnia następujące funkcje:

 • Wizualizacja i dostęp do danych aeronautycznych zawartych w AIP Polska i
  suplementach do AIP Polska (tych samych, z których korzysta lotnictwo załogowe).
 • Wizualizacja i dostęp do danych aeronautycznych zawartych w NOTAM (funkcja
  może nie być dostępna w czasie rzeczywistym, w przypadku wątpliwości należy
  sprawdzić aktualną bazę depesz NOTAM).
 • Integracja danych o wykorzystaniu przestrzeni powietrznej z AUP (wsparcie FUA –
  Flexible Use of Airspace) poprzez system WebCAT. Dane aktualizowane są zgodnie
  z pojawianiem się AUP/UUP.
 • Implementacja danych aeronautycznych i lokalnych regulacji za pomocą
  sygnalizatora Checki-In, w celu jednoznacznego określenia możliwości lotu
 • Obsługa przestrzeni w trybie 4D, co oznacza interpretację danych 3D z warunkiem
  czasu.
 • Dostęp do danych o elewacji w celu określenia wysokości AMSL.
 • Oznaczenie – wymagane prawem – rejonu lotów, tzw. rejestracja lotu (Check-In).
 • Możliwość oznaczenia miejsca lotów i skojarzenia jej z wcześniej utworzoną w
  systemie PansaUTM misją.
 • Informacje o konieczności złożenia planu lotu w PasnaUTM w rejonach lotnisk kontrolowanych CTR.
 • Informacje o konieczności uzyskania telefonicznie zgody na lot od TWR wraz z podaniem numeru pod, który należy zadzwonić.

Szczegółowa instrukcja opisująca procedurę zgłaszania lotów jest dostępna w aplikacji oraz tutaj.

UWAGA! Aplikacja nie obsługuje niewerbalnej komunikacji dwukierunkowej pomiędzy służbami ATC a pilotem! Nie należy oczekiwać w aplikacji na potwierdzenie w zgłoszenia Check-In w przestrzeni kontrolowanej. Koordynacja odbywa się droga telefoniczną według procedury opisanej poniżej.

*obowiązek zgłoszenia lotu wynika z Wytycznych NR 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 czerwca 2023 r. oraz przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 15zzzzl).

Zasady koordynacja operacji BSP w przestrzeni kontrolowanej CTR

Z dniem 28.09.2023r. zmianie na korzyść pilotów BSP ulegają również zasady koordynacji lotów z personelem TWR oraz FIS. Znacząco zwiększa się obszar wykonywania lotów dronów w którym można wykonać lot  włącznie po uprzednim złożeniu planu misji w systemie PansaUTM oraz jego zgłoszeniu na stronie https://checkin.pansa.pl nie oczekując na zgodę kontrolera. Operacje, które nie wymagają koordynacji telefonicznej z TWR:

 • loty w odległości 1-6 km od lotniska do wysokości 30 m AGL dronami o masie do 900 g
 • loty w odległości powyżej 6 km od lotniska do wysokości 100 m AGL dronami do 25 kg
 • loty do 50 m w zielonych rejonach RPA wyłącznie z zaakceptowanym planem misji!

Operacje wymagające koordynacji w CTR należy poprzedzić, tak jak to miało miejsce do tej pory, złożeniem planu lotu w PansaUTM na stornie https://utm.pansa.pl/ oraz uzyskaniem telefonicznej zgody Kontrolera TWR.

 

Jak to robimy?

Loty VLOS lub BVLOS

 1. Pilot BSP w razie wymaganej zgody na operację od TWR jest zobowiązany do wykonania telefonu 10 minut przed startem w celu jej uzyskania, podając:
  • imię i nazwisko;
  • callsign utworzony w systemie PansaUTM;
  • numer telefonu;
  • rejon RPA, w którym się znajdujemy oraz wyłącznie w przypadku lotu BVLOS nazwa opublikowanego rejonu lotu – UAS[NR].;
  • wysokość lotu nie wyższą niż podana w planie misji;
  • planowany czas lotu mieszczący się w czasie zaplanowanym w misji.
 1. Po zakończeniu lotu (jeśli nie zostało to uzgodnione inaczej) Pilot BSP jest zobowiązany zadzwonić na TWR i poinformować o zakończeniu operacji BSP podając:
  • imię i nazwisko;
  • callsign utworzony w systemie PansaUTM;
  • rejon RPA, w którym wykonywany był lot oraz wyłącznie w przypadku lotu BVLOS nazwa opublikowanego rejonu lotu – UAS[NR].
 1. W przypadku utraty kontroli nad dronem Pilot BSP bezzwłocznie wykona telefon na TWR podając:
  • przybliżony czas do rozładowania baterii;
  • ostatnią znaną prędkość oraz wysokość lotu;
  • kierunek lotu.

Numery TWR:

 • EPWA – (22) 574 55 62;
 • EPMO – (22) 574 55 19;
 • EPKK – (22) 574 75 68;
 • EPPO – (22) 574 73 61;
 • EPGD – (22) 574 74 62;
 • EPKT – (22) 574 78 61;
 • EPWR – (22) 574 48 61;
 • EPRZ – (22) 574 76 71;
 • EPLB – (22) 574 77 40;
 • EPSC – (22) 574 79 33;
 • EPZG – (22) 574 77 05;
 • EPBY – (22) 574 71 45;
 • EPLL – (22) 574 72 62;
 • EPSY – (22) 574 79 85;
 • EPRA – (22) 574 79 76.
Zasady lotów w CTR w kat. otwartej

Zasady lotów w CTR w kat. szczególnej

Telefoniczne zgłaszanie operacji BSP do FIS

Widok fragmentu strefy DRA-I ADIZ 1 w rejonie Mierzei Wiślanej, w którym nie ma strefy DRA-R TRA zarządzanej przez Straż Graniczna.

 

Telefonicznego zgłoszenia lotów do personelu FIS dokonujemy wyłącznie w poniższych przypadkach.

 1. Loty BSP VLOS:
  • w strefach RMZ poza CTR
  • w strefach RMZ poza aktywnością CTR
  • w strefach ADIZ – tam gdzie nie występują strefy TRA zarządzane przez Straż Graniczną (rejon Mierzei Wiślanej)
 2. Loty BSP BVLOS
  • w przestrzeni klasy G
  • w strefach RMZ poza CTR
  • w strefach RMZ poza aktywnością CTR
  • w strefach ADIZ – tam gdzie nie występują strefy TRA zarządzane przez Straż Graniczną (rejon Mierzei Wiślanej)

Jak to robimy ?

1.Pilot BSP kontaktuje się telefonicznie z personelem FIS i przekazuje informacje o planowanym rozpoczęciu lotu VLOS lub BVLOS, podając:

  • imię i nazwisko;
  • numer telefonu;
  • miejsce wykonywania lotu – pobliska miejscowość oraz wyłącznie w przypadku lotu BVLOS nazwa opublikowanego rejonu lotu – UAS[NR].
  • wysokość lotu;
  • planowany czas lotu.

2.Po zakończeniu lotu (jeśli nie zostało to uzgodnione inaczej) pilot BSP kontaktuje się telefonicznie z personelem FIS, podając:

  • imię i nazwisko;
  • miejsce wykonywania lotu – pobliska miejscowość oraz wyłącznie w przypadku lotu BVLOS nazwa opublikowanego rejonu lotu – UAS[NR]..

W przypadku utraty kontroli nad dronem pilot BSP bezzwłocznie wykonuje telefon na FIS podając:

  • przybliżony czas do rozładowania baterii;
  • ostatnią znaną prędkość oraz wysokość lotu;
  • kierunek lotu.

Numery FIS

 • FIS Warszawa – (22) 574-55-85;
 • FIS Gdańsk – (22) 574-74-85;
 • FIS Kraków – (22) 574-75-85;
 • FIS Poznań – (22) 574-73-85.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy i pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu +48 22 574 57 75.
Dział Koordynacji Operacji Bezzałogowych Statków Powietrznych

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...