Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Nowy podział sektorowy TMA Kraków

Pojawi się nowy podział sektorowy rejonu kontrolowanego lotniska (TMA) Kraków i większa przestrzeń odpowiedzialności po przesunięciu zachodniej granicy. 7 września 2023 r. planowane jest wdrożenie Zmiany Operacyjnej 54/20 – Zmiana sektoryzacji TMA Kraków wraz ze zmianą procedur SID i STAR.

Punkty na dotychczasowej granicy TMA Kraków i TMA Poznań-South pozostają na mapach, natomiast nowe punkty przekazania kontroli, do/od których prowadzone będą nowe procedury SID/STAR pojawią się na granicy obowiązującej od 7 września 2023 r. Zmiany zilustrowane są na poniższej mapie.

Wewnątrz TMA Kraków będzie obowiązywał inny podział sektorowy. Zamiast dotychczasowego sektora KT, otwieranego w czasie dużej aktywności lotniczej w Katowicach (EPKT), powstaną sektory West i East oraz odpowiednie sektory dla funkcji Director (odpowiadające za kolejkowanie do podejścia odpowiednio do EPKK i EPKT) zgodnie z poniższym schematem.

Podstawową częstotliwością używaną w TMA KK pozostaje 121,075. Na tej częstotliwości w czasie małego natężenia ruchu będzie obsługiwane całe TMA Kraków. Gdy pojemność sektorowa dla takiego wariantu pracy miałaby zostać przekroczona, TMA zostanie podzielone na 2 części. Zachodnia (Sektor West) będzie nadal korzystać z FQ 121,075, natomiast wschodnia (Sektor East) rozpocznie pracę na FQ 126,975. Dotychczasowa częstotliwość sektora KT 135,405 zostanie zaadaptowana na potrzeby Director KT, a dla Director KK pozostaje dotychczasowa FQ 126,530.

Załogi statków powietrznych chcących wlecieć w przestrzeń kontrolowaną TMA KK powinny w pierwszej kolejności nawiązać łączność z FIS, aby otrzymać informację o aktualnej sektoryzacji i częstotliwości, na której połączą się z kontrolą ruchu lotniczego. W taki sposób będzie można uniknąć „pustych” transmisji na częstotliwości aktualnie nieużywanej czy na nieprawidłowej, wynikającej z sektoryzacji.

Kompletnej przebudowie ulegają również procedury SID/STAR zarówno dla EPKK jak i EPKT. Na zachodniej granicy powstają nowe punkty, do/od których prowadzone będą nowe SID/STAR w zastępstwie dotychczasowych do/z punktów BAREX, SUDOL, MAPIK, NUMBA. Nowe punkty będą również punktami z/do których będą prowadzić SID/STAR dla lotniska EPWR.

Wszystkie nowe procedury SID/STAR będą dostępne w AIP zgodnie z cyklem AIRAC.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...