Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Nowy sposób oceny warunków na drodze startowej (GRF) oraz nowy format SNOWTAM

W związku z wdrożeniem w dniu 12 sierpnia 2021 r. nowego sposobu oceny warunków na drogach startowych (GRF – Global Reporting Format) oraz nowego formatu SNOWTAM, Dział Zarządzania Informacją Lotniczą (AIS) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przedstawia Biuletyn Informacji Lotniczej AIC 02/21.

Nowa metodologia ICAO umożliwia jednolity sposób oceny i raportowania warunków panujących na nawierzchni drogi startowej, usprawniając jednocześnie możliwość oceny przez załogi samolotów osiągów do startów i lądowania. W biuletynie zamieszczono podstawy prawne GRF, opis nowej terminologii oraz procedur, a także nowy sposób rozpowszechniania informacji. Dodatkowo publikacja zawiera wzór nowego formatu SNOWTAM, wraz ze szczegółowym opisem pól oraz układem depeszy jaka będzie od dziś publikowana w razie pogorszenia warunków na drodze startowej.

Jedną z podstawowych zmian wprowadzanych przez nową metodologię jest konieczność oceny drogi startowej i publikacji SNOWTAM nie tylko w przypadku wystąpienia warunków zimowych, ale również gdy na drodze startowej znajduje się woda mogąca wpływać na pogorszenie jej parametrów. Oznacza to, że SNOWTAM będzie w razie potrzeby publikowany przez cały rok. Nowy czas obowiązywania SNOWTAM wynosi 8 godzin, a nie jak dotychczas 24. Więcej informacji znajdą państwo w naszej publikacji – plik PDF.

Jednocześnie Agencja oferuje możliwość organizacji szkoleń z zakresu GRF i SNOWTAM dla m.in. Dyżurnych Operacyjnych Portów Lotniczych, personelu latającego, cywilnych i wojskowych służb ruchu lotniczego (np. AFIS), aeroklubów i instytucji lotniczych. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Rozwoju Biznesu PAŻP: business@pansa.pl.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...