Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Nowy wiceprezes PAŻP

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk powołał Macieja Rodaka na stanowisko zastępcy prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z dniem 1 kwietnia 2022 r.

Maciej Rodak jest wieloletnim pracownikiem i był pierwszym prezesem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, po wydzieleniu jej w 2007 roku z Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. W późniejszych latach pełnił rolę wiceprezesa ds. operacyjnych PAŻP, a także pracował w obszarze nowych technologii, w szczególności na rzecz budowy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, biorąc m.in. udział w projektach SESAR JU, SESARE Deployment Managera, czy iTEC Collaboration. W trakcie swojej kariery w PAŻP a wcześniej w PPL/Agencji Ruchu Lotniczego, regularnie uczestniczył w pracach międzynarodowych, w tym w europejskich i światowych organizacjach lotniczych, tj. EUROCONTROL, CANSO, EASA, czy organizacjach zrzeszających dostawców służb żeglugi naszego regionu. Ma również bogate doświadczenie we wdrażaniu nowych systemów i rozwiązań technologicznych.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...