Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Od połowy października wszystkie CTR-y w koordynacji systemu PansaUTM

15 października br. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie przedtaktycznych warunków wykonywania lotów Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi (Dronami) we wszystkich przestrzeniach kontrolowanych lotnisk (CTR) za pomocą systemu PansaUTM. Ostatnimi przestrzeniami jakie dołączyły do obsługiwanych przez system PansaUTM są CTR Warszawa, Radom (strefa zawieszona do czasu ponownego uruchomienia lotniska) oraz Heringsdorf (służba ruchu lotniczego zapewniana przez DFS). Cyfrowa forma zgłoszenia lotów dronami od 02.03.2020 r. stopniowo zastępuje dotychczasowe formy zgłoszenia lotu wokół kolejnych lotnisk co pozwoliło Agencji zwiększyć liczbę obsługiwanych lotów co najmniej 6 krotnie (średnia liczona od marca 2020).

W praktyce oznacza to możliwość szybkiego wykonania lotu oraz ujednoliconą formę jego zgłoszenia. Jednocześnie System UTM został już wdrożony operacyjni we wszystkich aktywnych TWR zarządzanych przez PAŻP, oprócz TWR EPWA, umożliwiając koordynację na poziomie taktycznym – tj. niewerbalną komunikację pomiędzy operatorami BSP, a kontrolerami ruchu lotniczego. Wdrożenie TWR EPWA na poziomie taktycznym planowane jest na grudzień 2020 r./ styczeń 2021 r. W związku z tym należy stosować się do poniższego procesu uzyskiwania zgody na lot w CTR EPWA:

Uzyskiwanie zgody na lot w CTR EPWA:

  1. Stwórz swój profil w module dFPL (drone flight Plan) systemu PansaUTM na pansa.pl – zalecana przeglądarka Chrome. Pamiętaj o uzupełnieniu profilu o numer telefonu aktywnego podczas wykonywania lotów, dane wszystkich posiadanych BSP oraz uprawnień* .
  2. Zaplanuj misję i wyślij plan lotu do akceptacji PAŻP**.
  3. Po akceptacji misji otrzymasz swój unikalny identyfikator oraz elektroniczną odpowiedź w systemie na złożony plan. Zapoznaj się z informacją zwrotną. Zawiera ona ważne informacje nt. wykonywanego lotu oraz procesu jego dalszej koordynacji z TWR. UWAGA: misje są analizowane/akceptowane od pn-pt. w godzinach 7-15, sb. do 9:00 / od 19:00 oraz w nd. ok. południa.
  4. Przed lotem, wybierz swoją zaakceptowaną uprzednio w systemie PansaUTM misję w aplikacji DroneRadar i zrób check-in. W niektórych przypadkach możesz rozpocząć lot po zrobieniu checkinu, bez oczekiwania na zgodę kontrolera o czym zostaniesz poinformowany w zaakceptowanym planie lotu – przeczytaj go dokładnie.
  5. Pomimo aktualnego braku wdrożenia operacyjnego Systemu UTM w CTR EPWA na poziomie taktycznym – (wdrożenie planowane w grudniu 2020/ styczniu 2021)- możesz spodziewać się komunikatów TWR dotyczących np. konieczności natychmiastowego zakończenia lotu. Stosuj się do nich bezwzględnie! OBSERWUJ I POTWIEDZAJ wysłane przez TWR komunikaty za pomocą aplikacji DroneRadar
  6. Po zakończeniu lotu, koniecznie anuluj „CHECK-IN”
  7. PAMIĘTAJ – wciąż pozostajesz odpowiedzialny za wykonanie lotu oraz unikanie kolizji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przydatne linki:

Podręcznik użytkownika dPilot (aplikacja mobilna)
https://www.pansa.pl/inc/uploads/2020/03/podrecznik_dPilot.pdf

Podręcznik użytkownika aplikacji dFPL systemu PANSA UTM
https://www.pansa.pl/inc/uploads/2020/03/podrecznik_dFPL.pdf

Zachęcam również do zaglądania na naszą nową stronę internetową gdzie w zakładce UTM zamieszczamy bieżące informacje o systemie https://www.pansa.pl/pansautm_news/

Wszelkie uwagi lub zapytania należy zgłaszać na utm@pansa.pl lub od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00: pod numerami:

Tel.: (+ 48 22) 574-57-41
Tel.: (+ 48 22) 574-57-15
Tel.: (+ 48 22) 574-75-53
Tel. kom.: +48 609 069 085

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...