Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Odwołanie Zastępcy Prezesa PAŻP Pana Stanisława SkoczylasaMinister Infrastruktury podjął taką decyzję uwzględniając wyniki oceny funkcjonowania PAŻP w obszarze, za który odpowiadał Pan Skoczylas oraz wyniki doraźnej kontroli przeprowadzonej w ostatnich dniach w PAŻP przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Prezes Maciej Rodak (kieruje nieprzerwanie PAŻP od 01.04.2007) rozpoczął natychmiast prace celem przygotowania i pilnego wykonania działań naprawczych w obszarach administracyjnym i handlowym, których funkcjonowanie jest kluczowe dla przyszłej zdolności PAŻP do funkcjonowania na europejskim rynku usług żeglugi powietrznej.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...