Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Oświadczenie PAŻP ws. publikacji portalu WNP.pl

W związku z publikacją zamieszczoną 21 sierpnia 2023 r. na portalu wnp.pl dotyczącą awarii aplikacji DroneRadar zawierającą szereg zmanipulowanych informacji PAŻP uznaje za konieczne odniesienie się do następujących stwierdzeń zawartych we wspomnianym artykule:

  1. Wbrew zawartemu w tytule publikacji stwierdzeniu oraz pojawiającym się w artykule tezom aplikacja DroneRadar nie umożliwiała bieżącego śledzenia pozycji BSP w trakcie wykonywania lotu. Zadaniem aplikacji było zgłaszanie lotu BSP w czasie rzeczywistym, a lokalizacja check-in’u jest związana z miejscem przebywania pilota BSP i nie musi być tożsama z lokalizacją samego BSP. Brak podstawowej wiedzy autora o działaniu aplikacji DroneRadar wskazuje na ograniczone rozumienie opisywanego problemu, które w zestawieniu z alarmistycznymi tezami artykułu uwidaczniają wyraźne błędy warsztatowe.
  2. Innym błędem jest mylenie lub utożsamianie przez autora tekstu systemu PansaUTM z aplikacją DroneRadar. System PansaUTM działa poprawnie, problemy występują w jednym z modułów – aplikacji mobilnej DroneRadar, będącej poza kontrolą PAŻP. Warto odnotować, że system PansaUTM działa operacyjnie od 3 lat, przed jego wdrożeniem obowiązywała mailowo-telefoniczna koordynacja lotów BSP, więc teza o cofnięciu się systemu koordynacji lotów BSP o 8 lat jest nieprawdziwa.
  3. Manipulacją jest stwierdzenie autora dotyczące zmniejszenia bezpieczeństwa lotów BSP po awarii DroneRadar przy jednoczesnym posługiwaniu się przykładami nielegalnych lotów nad lotniskami. Należy zaznaczyć, że takie zdarzenia miały miejsce, kiedy aplikacja działała poprawnie. W takiej sytuacji każdorazowo dochodzi do złamania przepisów oraz ignorowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Na taką działalność nie ma wpływu brak możliwości skorzystania z udogodnienia, które ułatwia operatorom dronów wykonywanie legalnych, zgodnych z przepisami operacji. Konieczność zgłoszenia lotu zgodnie z przepisami prawa jest obowiązkiem operatora BSP. Wykorzystywanie wiadomości o tych zdarzeniach do atakowania PAŻP wskazuje na wyraźny brak dobrej woli w zrozumieniu i rzetelnym przedstawieniu opisywanego problemu.
  4. W reakcji na problemy z działaniem aplikacji DroneRadar – której właścicielem jest prywatna firma – PAŻP uruchomiła tymczasową, awaryjną procedurę koordynacji lotów BSP. Procedura ta jest znana także kontrolerom ruchu lotniczego na wieżach lotnisk kontrolowanych, którzy za ich pomocą zapewniają bezpieczną koordynację lotów BSP w CTR. Tezy postawione w ostatniej części artykułu sugerują, że opisana ścieżka może być problematyczna, chociaż są oparte o rozmowę z zaledwie jedną osobą, która nie podaje żadnych dowodów na występowanie takich problemów z koordynacją lotów, a tym samym z utrudnieniami dla prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem BSP.

 

Zgodnie z przekazanymi redakcji wnp.pl informacjami Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że trwają pracę nad przywróceniem pełnej funkcjonalności aplikacji mobilnej do koordynacji lotów BSP.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...