Serwisy PANSA:

Oświadczenie PAŻP ws. systemów antydronowych

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami dotyczącymi systemów „antydronowych” oraz działań Agencji w tym zakresie, wskazać należy, że informacje te są przedstawiane w sposób nierzetelny.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz jej pracownicy są stale zaangażowani w realizację misji, którą jest zapewnienie ciągłej, bezpiecznej i płynnej żeglugi powietrznej. Dzięki wysiłkom wykwalifikowanej, skoncentrowanej na bezpieczeństwie kadry, Agencja tę misję konsekwentnie realizuje.

W zakresie opublikowanego w ramach doniesień medialnych pisma skierowanego do PAŻP przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych zwrócić należy uwagę, że pismo to nie dotyczyło zagadnień, z którymi jest łączone w przestrzeni medialnej. Pismo to zostało opublikowane fragmentarycznie przypuszczalnie z tego powodu, że gdyby przedstawiony został cały jego kontekst, nie wywołałby zamierzonego wrażenia na odbiorcy. Wyjaśnić zatem należy, że wspomniane pismo dotyczy koordynacji i wykorzystania zdolności systemu PansaUTM umożliwiających koordynację legalnych (zgłoszonych, zarejestrowanych) lotów dronów. Działanie te były i są realizowane przez PAŻP. Pismo nie dotyczy zakupu systemów „antydronowych”, radarów, ani tym bardziej infrastruktury technicznej przeznaczonej do „strącania” dronów czy ich przechwytywania lub unieszkodliwiania w inny sposób. Zwrócić należy uwagę, że obecnie dla takich działań nie ma podstawy prawnej dla PAŻP.

Odnosząc się do dalszej części doniesień medialnych sprostować należy, że uchylone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w obszarze dronowym nie dotyczyło działań związanych z zabezpieczeniem „antydronowym”, tylko komponentu do współpracy z systemem PansaUTM, ale nie wpłynęło na kontynuację w PAŻP działań w zakresie rozwoju systemu, które w dalszym ciągu są konsekwentnie realizowane. Agencja, po wybuchu wojny w Ukrainie, prowadziła działania wspomagające inne podmioty w zakresie poszukiwania określonych rozwiązań w zakresie ruchu nielegalnego (niezarejestrowanego, niezgłoszonego) dronów, lecz nie publikuje i nie komentuje tych działań. Agencja kontynuuje te działania we współpracy z odpowiednimi organami Państwa.

Uchylone postępowanie dotyczyło systemów umożliwiających lokalizację i identyfikację legalnych (zgłoszonych i zarejestrowanych) bezzałogowych statków powietrznych w celu realizacji jednego z komponentów U-Space.

Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt, że przekazywanie informacji w sposób, który powoduje przemieszanie kwestii przeciwdziałania nielegalnemu (niezgłoszonemu, niezarejestrowanemu) ruchowi dronów z działaniami związanymi z zarządzaniem legalnym (zgłoszonym, zarejestrowanym) ruchem dronów, z wykorzystaniem szczątkowej – pozyskanej bezprawnie – dokumentacji, jest działaniem wysoce szkodliwym. Jednocześnie, budowanie tego typu narracji w oparciu o informacje niezweryfikowane Agencja uważa za działanie nierzetelne, wprowadzające w błąd opinię publiczną i tworzące klimat paniki, który wpisuje się w działania godzące w interesy Agencji oraz szeroko pojętego lotnictwa.

W przypadku rozprzestrzeniania nieprawdziwych, godzących w dobre imię Agencji informacji w przestrzeni publicznej, Agencja podejmie dalsze kroki mające na celu ochronę swoich interesów.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...

animal hardcore porn you porm com big titty teen fucked tamil aunty xxx photo kink o rama where does ava addams live poonam dhillo hot guys who love to swallow cum cartoon vore porn how old is tt from cheer marie osmond nude adult videos for women hotel room xxx video culo rico xxx