Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Otwarte niebo pomiędzy UE a USA

Umowa UE – USA zakłada szeroką liberalizację rynku lotniczego po obu stronach Atlantyku. Wynegocjowane porozumienie zastąpi umowy bilateralne pomiędzy państwami członkowskimi UE a USA, w tym Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o transporcie lotniczym podpisaną w Warszawie w 2001r.Porozumienie tworzy również nowe możliwości dla przewoźników operujących do USA. Dzięki umowie możliwe będzie obsługiwanie połączeń z dowolnego punktu na terenie Wspólnoty Europejskich do dowolnego punktu w USA. Dodatkowo, umowa tworzy jednostronną możliwość dla przewoźników europejskich operowania pomiędzy 11 państwami europejskimi spoza UE do USA.Przedstawiciele ULC od początku rozmów z USA brali aktywny udział w pracach komitetu specjalnego Komisji Europejskiej przygotowującego europejskie stanowisko negocjacyjne. Blisko cztery lata negocjacji zaowocowały korzystnym porozumieniem dla europejskich, w tym polskich, konsumentów. W wyniku liberalizacji transatlantyckiego rynku lotniczego przewiduje się wzrost konkurencji i wzrost liczby połączeń lotniczych na trasach do USA, a co za tym idzie spadek cen biletów lotniczych dla pasażerów udających się do Stanów Zjednoczonych.Pierwotnie podpisanie umowy UE – USA zostało zaplanowane na 30 kwietnia 2007 r. podczas szczytu UE – USA w Waszyngtonie. Jednak podczas ostatniej rundy negocjacyjnej uzgodniono – na prośbę Wielkiej Brytanii – że będzie stosowana od 31 marca 2008 r.źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...