Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Pan Krzysztof Banaszek pełni obowiązki Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Pan Krzysztof Banaszek pracuje w PAŻP (wcześniej PPL/ARL) od roku 1993.Od listopada 2007 r. jest Zastępcą Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ds. Żeglugi Powietrznej, od lutego 2008 pełniąc równocześnie funkcję Prezesa PAŻP.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...