Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

PANSA rozpoczyna współpracę z PANS

Wymiana wiedzy i doświadczenia oraz szkolenia dla personelu służb ruchu lotniczego to najważniejsze zapisy Listu Intencyjnego pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Państwową Akademią Nauk Stosowanych.

Dokument podpisany dziś (21 lutego) przez prezes PAŻP Anitę Oleksiak i rektora PANS Arkadiusza Tofila jest pierwszym krokiem prowadzącym do współpracy pomiędzy Agencją zapewniającą służbę nawigacji lotniczej w Polsce a chełmską uczelnią.

Na jego podstawie zostaną wypracowane szczegóły przyszłej kooperacji, w tym tworzenie standardów szkoleniowych, ważnych ze względu na profil uczelni i funkcjonujący w jej strukturach Ośrodek Kształcenia Lotniczego oraz głównego zadania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jakim jest zapewnienie bezpiecznego i płynnego ruchu lotniczego w kraju.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...