Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

PansaUTM w wersji 1.2 z nowymi funkcjami dla kontrolerów i pilotów BSP wdrożona operacyjnie

Nowe funkcjonalności dla kontrolerów i pilotów BSP, to główne nowości systemu PansaUTM w wersji 1.2, który 3 lutego br. na podstawie pozytywnej decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego został operacyjnie wdrożony w Polsce. Większość zmian w nowej wersji systemu dotyczy kontrolerów ruchu lotniczego i informatorów służby informacji podwietrznej (FIS), ale w nowej wersji pojawiły się również udogodnienia dla operatorów i pilotów BSP:

  • funkcja OVERDUE – pilot BSP otrzymuje informacje o kończącym się czasie zaakceptowanego przez kontrolera TWR check-inu oraz o jego przekroczeniu. Tym samym wzrasta poziom bezpieczeństwa wykonywania operacji BSP w przestrzeni kontrolowanej oraz maleje prawdopodobieństwo nielegalnego wykonywania lotu BSP w CTR z powodu przekroczenia zgłoszonego czasu lotu, na który obowiązuje jego akceptacja;
  • funkcja Automatic Capacity Management dla służb ruchu lotniczego regulującego działania automatycznych zgód w strefach kontrolowanych lotnisk;
  • funkcja skracająca czas planowania lotu dla służb ratunkowych i służb porządku publicznego, również w zakresie walki z COVID-19;
  • funkcja SuperPilot skracająca czas planowania lotu dla najczęściej wykonujących loty operatorów i pilotów BSP oraz umożliwiająca automatyczne zgody (zależnie od miejsca i czasu wykonywania lotu).

Nowe funkcje systemu PansaUTM w wersji 1.2 obowiązują już w następujących organach (TWR – wieża, FIS – Służba Informacji Lotniczej): EPWA TWR, EPLL TWR, , EPLB TWR, EPRZ TWR, EPMO TWR, FIS Warszawa / FIS Olsztyn, FIS Gdańsk oraz FIS Poznań. Pozostałe TWR i FIS zaczną korzystać z nowych funkcjonalności w najbliższych tygodniach.

Warte podkreślenie jest to, że wdrożenie operacyjnie ostatniej wieży w Warszawie oznacza, że system PansaUTM funkcjonuje od dzisiaj już na wszystkich aktywnych wieżach kontroli lotniska i służbach informacji powietrznej w całej Polsce.

PansaUTM to pierwsza w Europie cyfrowa koncepcja koordynacji lotów BSP oraz cyfrowego zarządzania wnioskami i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej, na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją mobilną Droneradar. Najświeższe informacje o systemie PansaUTM znaleźć można zawsze na stronie internetowej PAŻP w zakładce Aktualności PansaUTM, a także w nowoutworzonej grupie facebookowej Użytkowników systemu #PansaUTM.

 

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...