Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:
dron

PAŻP dołączyła do Europejskiej Sieci Demonstratorów U-space

W ramach realizacji ogłoszonej w 2016 r. przez Komisję Europejską w tzw. Deklaracji Warszawskiej ogólnoeuropejskiej koncepcji U-space, PAŻP rozwija program zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych. Celem programu jest wypracowanie rozwiązań służących bezpieczeństwu ruchu BSP i pozwalających na włączenie nowych projektów technologicznych związanych z rynkiem dronowym do istniejącego systemu zarządzania ruchem lotniczym.
„Obecnie przyglądamy się rozwiązaniom i technologiom dostępnym na rynku, dzięki czemu pozyskujemy wiedzę dotyczącą wymagań technicznych przyszłego systemu” – powiedział prezes PAŻP Janusz Janiszewski w rozmowie z ISBnews.

Szef PAŻP zwraca uwagę na konieczność opracowania kompleksowych przepisów i standardów dotyczących systemowego zarządzania i koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych wskazując, że na obecnym etapie kluczowe jest pozyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy co do możliwości technicznych i potrzeb w zakresie bezpiecznej organizacji lotów tego nowego segmentu lotnictwa.

PAŻP podpisała już w sierpniu br. umowę ze spółką technologiczną Hawk-e (spółka celowa JSW INNOWACJE S.A.), dotyczącą przeprowadzenia procesu akredytacji systemu zarządzania lotami dronów – UTM (Unmanned Aerial Vehicles Traffic Management). Efektem tych prac będzie gotowość do wykorzystania operacyjnego systemu. Umowa – w ramach której PAŻP otrzyma licencję na wykorzystanie systemu do końca 2020 roku – ma charakter barterowy, co równoważy koszty akredytacji systemu UTM oraz podsystemu DTM przez PAŻP. Wynagrodzenie każdej ze stron za świadczone usługi wynosi 2,1 mln zł netto. Zawarta umowa nie oznacza jednak, że PAŻP docelowo zakupi ten system.

„Współpraca z Hawk-e służy pozyskaniu wiedzy i doświadczenia koniecznego do stworzenia w niedalekiej przyszłości systemu zarządzania ruchem dronów” – wskazał prezes PAŻP. Dodał, że obecnie w Agencji trwają prace nad stworzeniem kompleksowego planu działań PAŻP na rzecz rozwoju środowiska U-space.

Jak tłumaczy, z prośbą o przeprowadzenie procesu akredytacji systemu może się zwrócić do PAŻP każdy dostawca technologii. „Nie oznacza to jednak konieczności zakupu systemu przez PAŻP” – zaznaczył.

„Producenci systemów, które mają być wykorzystywane w zarządzaniu ruchem lotniczym muszą przejść odpowiedni proces weryfikacji zgodności systemu z obowiązującymi przepisami WE, w jednej z istniejących na rynku instytucji zapewniającej służby nawigacji lotniczej – w Polsce funkcję taką pełni PAŻP” – wyjaśnił Janiszewski.

Zdaniem PAŻP, podobnie jak w lotnictwie załogowym, kluczowym elementem U-Space będzie system agregujący informacje o operatorach, dostępności przestrzeni powietrznej i możliwości wykonywania lotów w danym obszarze przestrzeni, przetwarzającym m.in. informacje dotyczące planowanych lotów i dostępności przestrzeni. Do systemu, na ogólnodostępnych zasadach, będą dołączani zainteresowani dostawcy usług i technologii BSP, którzy będą współtworzyć przyszłe środowisko U-space, organizujące bezpieczne loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę.

Producenci nowych technologii i rozwiązań, które mogłyby być wykorzystane w tworzącym się środowisku U-space będą mieli również okazję przetestować ich praktyczne działanie w ramach powstałego we wrześniu Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów. CEED został ogłoszony na katowickiej konferencji Impact Revolution Mobility 2018 przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...