Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

PAŻP i ZZ KRL zawarły ugodę ws. roszczeń przestojowych za rok 2020

 

Po trwających blisko pół roku negocjacjach Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego osiągnęły porozumienie w sprawie niezasadnie niewypłacanych składników wynagrodzeń za czas przestoju dla 301 członków ZZ KRL. Roszczenia oraz podpisana dzisiaj ugoda dotyczą wynagrodzeń z roku 2020. 

Obie strony wyrażają zadowolenie z otwartości na dialog i osiągniętego porozumienia bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. Jednocześnie mają nadzieję, że w innych tego typu sprawach dialog ten będzie kontynuowany i dzięki temu spory będą rozwiązywane polubownie.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...