Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

PAŻP ma Zastępcę Prezesa

Maciej Rodak całe swoje życie zawodowe związał z lotnictwem cywilnym.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej oraz studiów podyplomowych menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.Pracując w Agencji Ruchu Lotniczego (Kierownik Działu Rozwoju i Wdrożeń, Dyrektor Techniczny, Dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Lotniczego), Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” – specjalizował się w problematyce programów rozwojowych i bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Twórca Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Ruchu Lotniczym we wszystkich służbach ARL.Przez nieomal rok był pierwszym Prezesem PAŻP. Przedstawiciel ARL, później PAŻP w światowej organizacji CANSO (Civil Air Navigation Services Organization); przewodniczący Europejskiej Grupy Bezpieczeństwa CANSO (CESAF); wcześniej „oficer łącznikowy” ze strony polskiej w Europejskim Programie Harmonizacji i Integracji Kontroli Ruchu Lotniczego (EATCHIP) pod zarządem Europejskiej Organizacji Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol.Ukończył liczne szkolenia, m.in. kurs kontroli ruchu lotniczego i szkolenia z zakresu systemów radarowych; w Instytucie Służb Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL w Luksemburgu – w zakresie automatyzacji kontroli ruchu lotniczego, analiz ryzyka w ruchu lotniczym, wyjaśniania wypadków i incydentów lotniczych oraz bezpieczeństwa w ruchu lotniczym oraz kurs Zarządzania Jakością Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Był skoczkiem spadochronowym i pilotem szybowcowym.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...