Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

PAŻP na Amsterdam Drone Week

Trzy kluczowe obszary współpracy PAŻP z miastami przy BSP to: współpraca w ramach procesu koordynacji lotów BSP realizowana przez system PansaUTM, w przyszłości poprzez moduł DTM Autonomia, wyznaczanie stref geograficznych dla BSP, a także stref geograficznych typu U-space oraz inwestycje w infrastrukturę powiedział ekspert PAŻP Mateusz Kotliński podczas konferencji Amsterdam Drone Week. Polskie rozwiązania dla rynku usług bezzałogowych stały się obowiązkowym punktem w programach światowych wydarzeń dronowych.

W czwartek (31 marca) zakończył się Amsterdam Drone Week – międzynarodowa konferencja poświęcona bezzałogowym statkom powietrznym i najnowszym rozwiązaniom z zakresu bezpieczeństwa i integracji dronów z lotnictwem załogowym. Corocznie w Amsterdamie spotykają się producenci systemów UTM do koordynacji lotów BSP, władze lotnicze, instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, producenci dronów oraz przedstawiciele miast i instytucji zainteresowanych wykorzystaniem dronów.

Równolegle do wskazanego wydarzenia każdego roku odbywa się w Amsterdamie tzw. Konferencja Wysokiego Szczebla organizowana przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz Komisję Europejską. Tegorocznym tematem wydarzenia była „Bezzałogowa Mobilność Miejska stająca się rzeczywistością”.

Podczas obu konferencji przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wzięli udział w panelach poruszających tematykę mobilności miejskiej i usług wykonywanych za pomocą dronów. Panel „Safe UAM in the Metropolis Region (Metropolis GZM)”, podsumował współpracę wielu instytucji w celu zaangażowania miast i obszarów metropolitalnych w zakresie bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Wspomniano w nim przykłady polskiej i europejskiej współpracy pomiędzy instytucjami lotniczymi a zarządcami miast i obszarów metropolitalnych.

Mateusz Kotliński z PAŻP przytoczył trzy kluczowe obszary współpracy z miastami, które są realizowane przez PAŻP i będą rozwijane w trakcie rozwijania koncepcji U-space. Są to współpraca z PAŻP w ramach procesu koordynacji lotów BSP realizowana przez system PansaUTM, oraz w przyszłości poprzez moduł DTM Autonomia, który będzie testowany w 3 obszarach metropolitalnych na podstawie konkursu zorganizowanego przez PAŻP w ramach projektu „Zaawansowane Usługi Cyfrowe dla BSP na szeroką skalę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ponadto zaangażowanie miast będzie powiązane z wyznaczaniem stref geograficznych dla BSP, a także stref geograficznych typu U-space, gdzie miasta będą miały dużą rolę w oszacowaniu tzw. oceny ryzyk operacji, w szczególności wskazania ryzyk na ziemi. Trzecim obszarem współpracy są inwestycje w infrastrukturę naziemną – służącą do trackingu (śledzenia) ruchu dronów w czasie rzeczywistym, a także infrastrukturę do startu i lądowania (tzw. vertiportów) dla BSP używanych do mobilności miejskiej.

W części wystawienniczej, dostępne dla zwiedzających było stoisko Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która razem z partnerami z Centralnym Europejskim Demonstratorem Dronów, ULC, PAŻP, Instytutem Lotnictwa, Portem Gdynia, prezentowała polskie rozwiązania w zakresie koordynacji lotów BSP oraz współpracy z miastami. Był to także punkt informacyjny dla polskich producentów dronów oraz rozwiązań dla BSP – m. in. Spartaqs, Flytronic, LTA Design oraz GREy by Droneradar.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...