Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

PAŻP: Na front z koronawirusem możemy wysłać drony

Od poszukiwania do filmowania – spektrum możliwych działań dronów przy wykorzystaniu systemu PansaUTM okazało się niezwykle szerokie. Prawie 750 jednostek z całego kraju odpowiedziało na apel wystosowany do operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych o zgłaszanie deklaracji gotowości i możliwości realizacji w Polsce poszczególnych usług. Operatorzy w zaledwie 4 dni zgłosili aż 20 380 możliwych do wykonania usług.

Takie wsparcie może być szczególnie ważne w czasie walki z epidemią koronawirusa COVID-19. Na świecie działania z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych już są stosowane. W Singapurze czy na Tajwanie drony wykorzystywane są do wspierania służb medycznych w transportowaniu potrzebnych materiałów, a służb porządkowych w kontrolowaniu osób przebywających na domowej kwarantannie, czy do monitoringu obszarów objętych zakazami np. w poruszaniu się.

W obecnej, bardzo trudnej dla branży lotniczej sytuacji, transport przy pomocy dronów to gigantyczna szansa na wsparcie infrastruktury i służb RP w walce z koronawirusem, a jednocześnie możliwość rozwoju nowego rodzaju usług. Dzięki systemowi PansaUTM już dziś moglibyśmy sprawnie koordynować loty dronów transportujących ważne z punktu widzenia państwa przesyłki – powiedział Janusz Janiszewski, prezes PAŻP.

Eksperci Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dokonali przeglądu przesłanych zgłoszeń i przekazali zanonimizowane informacje do Ministerstwa Infrastruktury w celu dalszej analizy. Najwięcej propozycji skierowanych do Agencji miedzy 30 marca a 4 kwietnia dotyczyło filmowania zwykłego, HD i 4K (razem 3918). Na kolejnych miejscach znalazły się m.in. takie usługi jak inspekcja techniczna (1023), loty patrolowe/nadzorcze (1020), loty poszukiwawcze (989) czy dokumentowanie postępu prac (973). Najwięcej zgłoszonych usług zanotowano w woj. mazowieckim (2119), a najmniej w lubuskim (827). Średnia krajowa wyniosła 1205 usług na każde z województw.

W koordynacji włączenia dronów do walki z koronawirusem, oprócz zaplecza eksperckiego, niezbędny będzie również system PansaUTM – czyli pierwsza w Europie koncepcja cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej. Na rozwiązanie, które od marca operacyjnie funkcjonuje na polskich lotniskach składają się autorskie rozwiązania PAŻP oraz część systemowa dostarczana przez partnera technologicznego HAWK-E, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją Droneradar.

Inicjatywa ta wpisuje się w podejmowane przez Ministerstwo Infrastruktury działania wspierające rozwój zastosowań Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w Polsce.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...